Liberecká univerzita otevře nový obor

Technická univerzita v Liberci chce dál rozšiřovat nabídku možností studia, a připravuje proto program zdravotnických studií. Od 1. prosince by měl při univerzitě vzniknout samostatný Ústav zdravotnických studií, jenž umožní otevřít nový bakalářský studijní program Ošetřovatelství – Všeobecná sestra…

Liberecký kraj – řekla včera mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková.

„Studijní program je připraven po stránce metodické i personální. Akreditovat ho musí jako obvykle komise ministerstva školství a navíc předtím i komise ministerstva zdravotnictví,“ řekl prorektor univerzity Zdeněk Kůs. Pokud vše půjde hladce, mohla by podle něj škola zahájit výuku už od příštího akademického roku.

„Počítáme zhruba se 30 posluchači ročně. Výuka by probíhala na univerzitě i ve střední a vyšší zdravotnické škole,“ dodal.

Technická univerzita podle Kůse novým oborem reaguje na požadavek Evropské unie, podle něhož musejí zdravotní sestry absolvovat alespoň bakalářské studium. Škola je podle něho schopna tento program nabídnout, protože ale není žádná z jejích fakult zaměřená na zdravotnictví, nelze studijní program realizovat na fakultách.

„Zřídili jsme proto podle zákona pro účely tohoto programu vysokoškolský ústav, který prakticky stojí na úrovni fakult,“ vysvětlil prorektor.

Do projektu se zapojí také Krajská nemocnice v Liberci. „U nás by měla probíhat odborná praxe, do výuky se zapojí také naše zdravotní sestry a lékaři,“ řekla včera náměstkyně ředitele nemocnice pro ošetřovatelskou péči Alena Riegerová. V budoucnu by podle ní v nemocnici měli zhruba třetinu zdravotnického personálu tvořit právě absolventi bakalářského studia, kteří budou mít vyšší kompetence i odpovědnost než absolventi střední školy.

Liberecký kraj, 16.11.2004

Ohodnoťte tento článek!