Lidé často nevědí, kam regulační poplatky míří

dotazník, hodnocení, pero

Češi vnímají změny ve zdravotnictví velmi rozporuplně, zatímco například zrušení platby za každou položku na receptu zvlášť oslovení občané vítají, se zvýšením denní úhrady za pobyt v nemocnici nesouhlasí. Lidé často nevědí, kam míří poplatky za regulační poplatky.

Průzkum společnosti Aspecio se zaměřil na to, jak Češi vnímají změny ve zdravotnickém systému, které avizovala vláda ve svém programovém prohlášení. Téměř 90 procent podporuje zrušení platby za každou položku na receptu. Zavedení poplatku za recept jako celek pak podporují dvě třetiny respondentů (66 %), zbývající necelá třetina (30 %) je proti. Vedle těchto poměrně předvídatelných závěrů přichází průzkum se zjištěním, že nadpoloviční většina lidí podporuje zavedení poplatku, který by se platil při návštěvě lékaře specialisty bez doporučení od obvodního lékaře. S návrhem souhlasí 57 % respondentů, naopak dvě pětiny jsou proti. Tento návrh přitom ostře kritizují samotní ambulantní specialisté, domnívají se, že povede k omezení zdravotní péče.

Se zvýšením poplatku za noc v nemocnici Češi nesouhlasí
Podle očekávání se u lidí nesetkalo s úspěchem navrhované zvýšení poplatku za den strávený v nemocnici ze 60 Kč na minimálně 100 korun. Tento záměr vlády nepodporuje celkem 64 % oslovených, pro se pak vyslovilo 35 %. Čechy dále rozděluje postoj na vyřazení vybraných levných léků ze skupiny léčiv, které hradí zdravotní pojišťovna. Mírně nadpoloviční většina (52 %) lidí s návrhem nesouhlasí, 43 % respondentů by bylo pro vyřazení levných léků z úhrad zdravotních pojišťoven.

Nevědí, co se děje s poplatky

Průzkum dále ukázal, že lidé nemají příliš jasno v tom, jak jsou vybrané zdravotnické poplatky využity. Tomu odpovídá názor 48 % oslovených, podle kterých má poplatek uhrazený v lékárně zvýšit danému zařízení příjmy. Zároveň však jde podle stejného množství lidí o další příjem pro zdravotní pojišťovny či pro státní rozpočet. Poslední oblastí, na kterou se výzkumné šetření zaměřilo, byl postoj veřejnosti k elektronickým receptům. Téměř 70 % lidí uvedlo, že by jejich fungování uvítalo, byť se polovina oslovených (51 %) obává, že budou elektronické recepty snadno zneužitelné.

Ohodnoťte tento článek!