Lidé dluží na poplatcích za ošetření v nemocnici

Na peníze z poplatků za ošetření nemocných si zvyklo nejedno zdravotnické zařízení. Asi nenajdeme nemocnici, která má všechny požadované poplatky od pacientů uhrazené. Tyto peníze pak leckdy chybí v provozu.

Nehledě k tomu,že v nevýhodě jsou pak pacienti, kteří si své povinnosti vůči státu plní. Při opakovaném neplacení mohou dlužníkům vzniknout problémy.

Z částek původně v řádech desetikorun se tak snadno může stát pohledávka překračující tisíce korun. Dluhy z regulačních poplatků od léta letošního roku znovu narostly také ve vyškovské nemocnici.

„Především je to tím, že darovací smlouvy na úhradu regulačních poplatků zrušil Jihomoravský kraj od 1. července tohoto roku,“ uvedla ředitelka vyškovské nemocnice Věra Seidlová.

Darovací smlouva ve vyškovském regionu platila od začátku roku 2009 a umožňovala lidem peníze vložené do poplatků vrátit. Pacienti si stejně museli koupit v automatech nebo ve vrátnicích nemocnic kupóny za třicet nebo devadesát korun. Podle toho, jestli šli v běžnou ambulanční dobu či museli navštívit pohotovost.

Na ošetřovně pak podepsali darovací smlouvu, kterou předložili v nemocniční pokladně. Až následně obdrželi poplatek zpět. Současná situace nahrává tomu, že se dluhy za regulační poplatky opět navýší. „Před zavedením darovacích smluv koncem roku 2008 se dlužná částka z poplatků dostala přes pětadevadesát tisíc korun,“ uvedl ekonomický náměstek vyškovské nemocnice Radek Klimeš.

Od zrušení darovacích smluv z července roku 2010 dluhy z poplatků v srpnu a říjnu vyšplhaly až ke třem desítkám tisíc korun. „Dlužníků sice přibývá, ale budeme se snažit ještě ke konci roku nějaké pohledávky umořit,“ prozradil Klimeš. Podle jeho slov se zatím situace nevyhrotila natolik, že by nemocnice musela pohledávky vymáhat exekučně.

„Vždy nejdříve pošleme upomínku. Po třetí neopětované upomínce teprve celou záležitost předáme na právní oddělení,“ popsal, jak nemocnice postupuje vůči neplatičům, Klimeš.

Podle něj se mezi neplatiče využívající služeb ve vyškovské nemocnici řadí v drtivé většině lidé ze sociálně slabých skupin. Někteří mohou dokonce využít toho, že požádají úřady o vystavení patřičného formuláře, který je od poplatků osvobodí. „Pokud mají lidé potvrzení ze sociálního odboru o hmotné nouzi, regulační poplatky platit nemusí,“ upřesnil ekonomický náměstek.

Od zmíněných poplatků jsou navíc osvobozeni pojištěnci v dětských domovech, ústavech či v ochranné výchově. Poplatky se také nevztahují na děti svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče. Poplatek neplatí lidé ani při léčení infekčních onemocnění nebo jsou-li v karanténě.

Ohodnoťte tento článek!