Lidé, kteří chtějí změnit zdravotní pojišťovnu, na to mají září

kalendář

Lidé, kteří chtějí změnit zdravotní pojišťovnu, dostanou novou šanci v září. Další termín umožnila novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, zjistila v textu normy ČTK. Dosud mohli lidé nahlásit změnu pojišťovny do konce června, následovala půlroční tzv. čekací doba, aby od ledna následujícího roku přestup platil.

Novela účinná od 1. září 2015 sice nadále umožňuje změnu pojišťovny jen jednou za 12 měsíců, nově ale stanoví dva termíny. Čekací doba je zkrácena na čtvrt roku, takže se letos změna musí ohlásit do konce září.

Možnost přestupu potvrdili ČTK mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) Hana Kadečková.

„Samozřejmě s tímto přestupním termínem počítáme. Už výsledky, kterých VZP s téměř šesti miliony pojištěnců dosáhla k 30. červnu, ukázaly, že lidé od nás prakticky přestali odcházet. Budeme rádi, když bude tento trend pokračovat,“ uvedl Tichý. „Na webu ZPMV máme upozornění pro ty, kdo by měli zájem přidat se k více než milionu a čtvrt našich klientů, že ještě mají šanci,“ uvedla Kadečková.

Pro příští roky změna znamená, že první přeregistrační termín bude končit vždy 31. března, a změna pojišťovny nastane od 1. července téhož roku. Druhý přeregistrační termín pak bude k 30. září a klientem nové pojišťovny se člověk stane od 1. ledna následujícího roku.

Změnu pojišťovny v termínu kratším, než upravila novela, mohou lidé podle platného zákona provést v případě, že jejich zdravotní pojišťovna vstoupila do likvidace, byla nad jejich zdravotní pojišťovnou zavedena nucená správa, nebo se jejich zdravotní pojišťovna sloučila s jinou. V takové situaci mohou změnit pojišťovnu k prvnímu dni tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, kdy tato situace nastala.

Za lidi s omezenou svéprávností provádí změnu pojišťovny jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.

Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna jeho matka v den narození. Pokud matka nemá pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, řídí se pojišťovnou otce.

Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může provést jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník až po přidělení rodného čísla dítěti.

Ohodnoťte tento článek!