Lidé si mohou u své pojišťovny vyžádat přehled vykázané péče

Lidé si mohou u své zdravotní pojišťovny vyžádat přehled péče, kterou za ně zaplatila. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) začala v těchto dnech vydávat klientům přehledy za loňský rok. Největší zaměstnanecká Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV) je poskytuje průběžně těm, kdo si zřídili tzv. Kartu života, ostatním na požádání.

Z přehledu se lidé dozvědí, kolik stála loni péče, již čerpali. Mohou také pojišťovnu upozornit na případné nesrovnalosti.

Povinnost pro pojišťovnu poskytnout přehled péče vyplývá ze zákona. Musí pojištěnci jednou ročně dát údaje o službách, které za něj uhradila za posledních 12 měsíců, včetně zaplacených regulačních poplatků a doplatků za léky částečně hrazené z pojištění. Služba je bezplatná.

„Ve VZP jsou již k dispozici všechna data potřebná pro vydávání přehledů za celý rok 2013. Nic proto nebrání tomu, aby klienti o přehledy požádali a obratem jim byly vystavovány,“ řekl ČTK mluvčí VZP Oldřich Tichý.

„Kdo z našich klientů si zřídil Kartu života, má kdykoli přístup k datům o vykázané péči až tři roky zpět, a to včetně užívaných léků,“ řekla ČTK mluvčí ZPMV Hana Kadečková s tím, že lidé, kteří tuto službu na internetu nemají zřízenou, si mohou o přehled požádat. Vydává se buď za celý kalendářní rok, nebo za 12 měsíců zpětně od kteréhokoli měsíce roku.

Tichý doplnil, že VZP vystaví přehled svým klientům na kterémkoli klientském pracovišti na počkání, je třeba jen vyplnit žádanku. Vytisknout a vyplnit si ji může klient i předem, případně ji vyplněnou poslat VZP. Přehled lze zaslat i přes elektronický Portálu VZP, více na www.vzp.cz/ekk.

Na klientském pracovišti si každý může vyzvednout jen svůj přehled, pokud ho chce vyzvednout někomu dalšímu, musí mít ověřenou plnou moc. Výjimkou je vystavení přehledu za dítě. Vydat přehled za zemřelého není možné.

Pokud lidé v přehledu zjistí, že na ně lékař vykázal péči, kterou jim neposkytl, měli by to nahlásit své pojišťovně. Oba mluvčí se ale shodli, že to stále je pro většinu pojištěnců problém, obávají se reakce „svého pana doktora“.“Po zavedení Karty života se sice lidé ozývají častěji, ale pak nechtějí svědčit, aby nepřišli o svého lékaře,“ shrnula Kadečková.

Ohodnoťte tento článek!