Lidé si možná budou moci pořizovat kopie zdravotní dokumentace

Titulní obrázek

Pacienti by možná již v příštím roce mohli dostat právo nahlížet do své zdravotní dokumentace a pořizovat si z ní kopie. Se změnou počítá novela zákona o péči o zdraví lidu, kterou dnes v prvém čtení podpořila sněmovna…

Předlohu vypracovala vláda Mirka Topolánka. Podobný návrh už poslanci dostali loni v létě, nepřijali jej ale kvůli dalším bodům, které novela obsahovala. Předlohou se nyní budou zabývat sněmovní výbory.

V současnosti musí lékaři nemocného o jeho zdravotním stavu pouze informovat, ale nemusí mu poskytnout jeho kartu. Novela zákona o péči o zdraví lidu by měla umožnit nahlížet také do spisů mrtvých jejich příbuzným. Nová norma totiž umožňuje pacientovi vymezit okruh lidí, kterým zdravotníci mohou poskytnout informace o jeho stavu.

Na druhé straně může podle ní pacient přístup k těmto údajům určitým lidem zakázat. Úprava odlišuje podávání informací o zdravotním stavu od poučení blízkých osob či členů domácnosti. Podstatou poučení není informace o nemoci, ale o tom, jak změnit životosprávu, jak reagovat na chování, které souvisí s nemocí, či jak překonat určitá omezení.

V případech, kdy by zemřelý za svého života zakázal poskytovat informace o svém zdravotním stavu, by se jeho blízcí podle návrhu dozvěděli jen to, co je nezbytné pro ochranu jejich zdraví či zdraví dalších osob. Ze stejných důvodů by jim bylo umožněno nahlížet i do zdravotnické dokumentace a kopírovat si ji.

K předloze má ale výhrady ČSSD. Její poslanec Jaroslav Krákora v rozpravě podotkl, že není v možnostech ošetřujícího lékaře zjišťovat, kdo je pro pacienta osobou blízkou a kdo s ním žije ve společné domácnosti. „Návrh zákona se z těchto důvodů jeví jako syrový a nedotažený,“ řekl. To ale ještě podle něj není důvod, aby sněmovní výbory o návrhu dále nejednaly.

Účinnost předlohy je navržena dnem vyhlášení.

ČTK

Lidé si možná budou moci pořizovat kopie zdravotní dokumentace
Ohodnoťte tento článek!