Lidé si zvykli na regulační poplatky, návštěv u lékaře přibylo

Poplatky

Lidé si na regulační poplatky už natolik zvykli, že je neodradí od návštěvy lékaře a možná ani od možného zneužívání zdravotní péče.

Po výrazném poklesu v roce 2008, kdy se začalo platit 30 korun v ordinaci a za položku na receptu, 60 korun za den v nemocnici a 90 korun na pohotovosti, je prudký nárůst zájmu patrný znovu hlavně u pohotovostí a léků na recept, informují statistici na svém webu.

Počty ošetření na pohotovosti pro dospělé (LSPP) klesly v roce 2008 o 41 procent, pro děti a dorost o 25 procent a zubní o téměř 37 procent. Loni již ve srovnání s rokem předchozím stouply počty ošetření na pohotovosti pro dospělé i děti a dorost shodně po deseti procentech a na zubní pohotovosti o 23 procent.

Celkový počet ošetření na pohotovostech stoupl loni téměř o 12 procent, oproti roku 2006 je to ale stále o 33 procent méně, takže regulační poplatky zbrzdily v případě pohotovostí návrat k původním vysokým číslům.

Počty předepsaných receptů se pohybovaly v letech 2006 a 2007 kolem 90 milionu kusů za rok. V roce 2008 klesly na necelých 69 milionů, zhruba tři čtvrtiny počtu roku předchozího. Za rok 2009 stouply opět na téměř 73 milionů, to je o šest procent více než v roce předešlém.

Z celkového počtu receptů hradily v roce 2008 zdravotní pojišťovny 59 milionů receptů, loni 63 milionů. I přes tento nárůst je to o 18 procent méně než v letech 2006 a 2009. Průměrná úhrada ze zdravotního pojištění na jeden recept loni dosáhla 558 korun, to je o téměř 34 procent více než v roce 2006. Statistici to přičítají přílivu dražších přípravků na trh.

Počty ambulantních ošetření v roce 2008 klesly o 17 procent oproti roku předchozímu, zatímco v dřívějších letech se snižovaly pouze o dvě až tři procenta ročně. V roce 2009 stouply o 9,2 procenta na celkový počet 116,8 milionu. Počty ošetření v zubních ambulancích klesají dlouhodobě a větší výkyv nenastal ani po zavedení regulačních poplatků.

V nemocnicích klesly počty ošetřovacích dnů v roce 2008 oproti roku předchozímu o 4,2 procenta, loni ve srovnání s rokem předchozím stouply o 0,1 procenta. Pacienti totiž nemohou příliš ovlivnit to, zda se budou léčit v nemocnici, mají částečný vliv jen na délku pobytu na lůžku.

Podle odhadu ministerstva zdravotnictví byly v roce 2008 vybrány poplatky v celkové výši přesahující pět miliard korun, za rok 2009 nejsou odhady k dispozici. Ministerstvo plánuje zvýšení poplatků za den v nemocnici přinejmenším na sto korun a zvýšení poplatku u ambulantního specialisty na 200 korun, když pacient přijde s neakutním problémem bez doporučení svého praktického lékaře.

Ohodnoťte tento článek!