Lidé žijící v okolí Spolany mají v krvi toxiny, ale prý v mezích

Výsledky zdravotního průzkumu lidí žijících v blízkosti chemičky Spolana potvrdily, že mají v krvi zvýšené množství toxických látek v porovnání s kontrolní skupinou lidí z Benešova. Vyplývá to ze studie, které poskytlo ministerstvo zdravotnictví…

MLADÁ BOLESLAV, NERATOVICE –

V případě rtuti studie prokázala srovnatelné koncentrace u lidí z obou sledovaných lokalit. Zjištěné hodnoty podle závěrů studie odpovídají běžné zátěži české populace.

Do studie byli zařazeni obyvatelé z Libiše, Neratovic a Tišic, žijící ve sledované lokalitě nejméně pět let, nejsou a nebyli zaměstnáni ve Spolaně Neratovice a konzumují živočišné produkty z vlastních zdrojů. Pro srovnání vybrali experti i

skupinu dobrovolníků z Benešovska.

V každé sledované lokalitě vybrali 20 obyvatel, kterým odebrali vzorky krve a stanovili v nich vytypované persistentní organické polutanty a rtuť.

Studie prokázala, že koncentrace skupiny dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB) s dioxinovým účinkem byla zhruba dvojnásobná ve srovnání s kontrolní skupinou z Benešova.

Podle ministerstva zdravotnictví se ale přesto naměřené hodnoty pohybují v rozmezí hodnot běžných pro běžnou populaci a neměly by způsobovat nežádoucí zdravotní účinky.

Lidé u Spolany měli v porovnání s benešovskými dobrovolníky také v krvi zhruba dvojnásobnou koncentraci chlorovaných pesticidů s výjimkou HCB (hexachlorbenzenu) a takzvaných indikátorových kongenerů PCB.

Tyto hodnoty se ale podle ministerstva zdravotnictví neliší od vzorků zjištěných v jiných českých lokalitách v rámci systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva v roce 2002.

„Pro mne je důležité, že koncentrace dioxinů a PCB byly dvojnásobné proti výsledkům z Benešova,“ řekl poradce Greenpeace Miroslav Šuta. Připadá mu zvláštní, že by i přes výrazné rozdíly ve zjištěných koncentracích u Spolany a Benešova obě hodnoty byly v mezích uznávaných limitů.

Zkritizoval zároveň fakt, že výsledky studie jsou k dispozici až šestnáct měsíců od chvíle, kdy byly v okolí Spolany prokázané toxické látky.

Podrobné závěry studie Expozice a zátěže populace v okolí Spolany Neratovice chlorovanými pesticidy, polychlorovanými bifenyly, dioxiny a rtutí poskytnou v pondělí odborníci ve Státním zdravotním ústavu v Praze.

Ke zpracování studie se odhodlaly státní orgány poté, když v okolí Spolany vzorky prokázaly zamoření toxickými látkami nejen v půdě, ale také v živočišných produktech a tělech zvířat.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!