Liga proti rakovině se letos zaměří na prevenci plicní rakoviny

Prevence plicní rakoviny je hlavním letošním tématem Ligy proti rakovině. Počet onemocnění na zhoubný nádor plic v ČR ročně stoupá o 1,5 procenta, podle predikcí jím loni onemocnělo 7000 Češek a Čechů. V 90 procentech se podílelo na vzniku zhoubné nemoci kouření. S narůstajícím kuřáctvím žen výrazně stoupá rakovina plic právě u nich, řekla novinářům předsedkyně Ligy proti rakovině Michaela Fridrichová.

„S politováním musíme konstatovat, že za rostoucí výskyt onemocnění v posledních dvaceti letech mohou výhradně ženy. U mužů sledujeme mírný pokles, zatímco podíl žen stále vzrůstá,“ uvedla.

Kouření, aktivní i pasivní, patří podle přednosty kliniky pneumologie Nemocnice Na Bulovce Norberta Pauka k hlavním rizikovým faktorům bronchogenního karcinomu. Dalšími rizikovými faktory jsou vystavení toxickým látkám v zaměstnání, znečištění ovzduší, emise radioaktivních látek, zánětlivá a fibrotická plicní onemocnění, chronická obstrukční plicní nemoc a rodinná či genetická zátěž. Uvažuje se i o některých faktorech výživy, to vše při určité genetické vloze.

„Nejvýznamnějším rizikovým faktorem bezpochyby je aktivní kouření, které podle střízlivých odhadů je odpovědné za 30 až 40 procent všech úmrtí na rakovinu. V případě rakoviny plic je podíl na vzniku onemocnění dokonce až devadesátiprocentní,“ upozornil Pauk. V ČR se zatím nepodařilo prosadit zákon, který by před následky kouření ochránil zejména děti a nekuřáky.

Lékaři ročně zjistí téměř 80.000 nových případů rakoviny, 27.000 pacientů zemře. Celkem žije v ČR 460.000 lidí, kteří rakovinu mají nebo měli. Ke včasnému odhalení zhoubné nemoci, a tím i snížení úmrtnosti, přispívají screeningové programy. ČR má tři – rakoviny prsu a čípku u žen a rakoviny tlustého střeva a konečníku u žen i mužů.

Účast ve screeningu je dobrovolná, a tedy nižší, než by pro včasný záchyt bylo potřeba. Stát proto od letoška podpořil projekt, v němž zdravotní pojišťovny zvou adresně ty své pojištěnce z rizikových skupin, kteří na prevenci nechodí. Podle Fridrichové se ČR tímto krokem zařadila v prevenci po bok vyspělých zemí.

Liga proti rakovině se podle Fridrichové dlouhodobě zasazuje o ochranu většinové společnosti před následky tabákového kouře, podporuje a financuje osvětu a prevenci na školách, zdarma šíří odborné publikace. Vydala tituly jako Plicní rakovina, Jak nás, nekuřáky, ohrožuje kouření? či Aby vaše dítě nekouřilo. Pro odbornou i laickou veřejnost pořádá 3. února v pražském Lékařském domě sympozium s tématem prevence rakoviny.

Ohodnoťte tento článek!