Linka pomoci Národního centra domácí péče

Národní centrum domácí péče ČR vyzvalo všechny agentury domácí péče sdružené v Asociaci domácí péče ČR, aby ve spolupráci s ošetřujícími lékaři klientů a krizovými štáby v záplavami ohrožených oblastech věnovali zvláštní pozornost…

Zajištění péče a pomoci klientům ze zaplavených oblastí, kterým je poskytována domácí zdravotní péče.

Národní centrum domácí péče České republiky (NCDP ČR) vyzvalo e-mailem dne 12.8 a 13.8 2002 všechny agentury domácí péče sdružené v Asociaci domácí péče České republiky aby poskytovatelé domácí péče ve spolupráci s ošetřujícími lékaři klientů a krizovými štáby v záplavami ohrožených oblastech věnovali zvláštní pozornost osamoceným klientům odkázaným na péči a pomoc druhé osoby. Jedná se zejména o ty klienty, u kterých je z důvodu změn zdravotního stavu nutná pravidelná aplikace léčiv (antidiabetika, kardiotonika, antidepresiva, neuroleptika, antiastmatika atp). V případě jakýchkoliv problémů se mohou poskytovatelé domácí zdravotní péče obracet na číslo mobilního telefonu NCDP ČR 0603-414 486, Blanka Misconiová.

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!