Litoměřice připravují tendr na provozovatele městské nemocnice

Litoměřice připravují výběrové řízení na provozovatele městské nemocnice. Prodávat zdravotnické zařízení radnice nebude, ale hledá strategického partnera, s nímž uzavře pachtovní smlouvu. O postupu přípravy koncesního řízení informovalo zastupitele vedení města, které jako důvod pronájmu uvedlo nemožnost více investovat do objektů a rozvoje nemocnice.

Budoucnost zdravotnického zařízení začalo město řešit v roce 2016. Prvním krokem byla změna právní formy z příspěvkové organizace na akciovou společnost. „Naše nemocnice se dostává do další etapy strategického rozvoje poskytovaných služeb. Město není schopno dlouhodobě spravovat nemocnici, a to kvůli nesystémovému přístupu státu, nastavení pojišťoven, krizi personálních zdrojů a tomu, že objekty budou vyžadovat větší stavební zásahy,“ uvedl ředitel nemocnice a radní Radek Lončák (ODS).

Radnice nyní připravuje koncesní řízení. „Zatím se nebavíme o zadávací dokumentaci, ale hledáme okruh možných účastníků,“ uvedl Lončák. Jednou z podmínek pro účast v řízení bude provoz alespoň jednoho zdravotnického zařízení, které velikostí odpovídá té v Litoměřicích (tedy celková kapacita alespoň 600 lůžek). „Chceme získat ekonomicky silného partnera k tomu, aby naši nemocnici posunul do vyšší kategorie,“ uvedl Lončák. Litoměřické zdravotnické zařízení dlouhodobě hospodaří bez ztráty.

Město nehledá podle Lončáka zachránce nemocnice, ale partnera. „Ještě je čas, abychom si diktovali podmínky spolupráce,“ zdůraznil. Pachtovní smlouvu chce město podepsat s vítězem výběrového řízení na 20 let.

Zaměstnance nemocnice přítomné na jednání zastupitelstva vedení města ubezpečilo, že změna nepovede k propouštění. Opoziční zastupitel Petr Urbánek (ANO) uvedl, že rizika pachtu jsou. Jako příklad uvedl nemocnici v Sušici na Klatovsku, kterou město před dvěma lety pronajalo na 25 let a nyní je s jejím provozem nespokojeno, protože se mimo jiné omezila lůžková chirurgie a chirurgická ambulance.

Výsledkem koncesního řízení bude nájemní smlouva, kde bude stanovena výše pachtovného a výše investic a specifikován rozvoj nemocnice a investice. Po dobu pěti let bude muset vybraný nájemník zachovat současný stav zdravotní péče.

Na jednání zastupitelů byl přítomen náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák (KSČM). „Není nám lhostejný osud nemocnice, proto jsem tady,“ uvedl Rybák. Ústecký kraj vlastní Krajskou zdravotní (KZ), která zřizuje pět nemocnic v regionu. „Podmínky, které tu zazněly, by nebyly problémem pro KZ naplnit,“ řekl.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!