Litoměřická nemocnice má nový radiografický přístroj za 5 mil. Kč

Litoměřická nemocnice má nový digitální radiografický přístroj pro zhotovování rentgenových snímků. Stál zhruba pět milionů korun. Informovala o tom mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová.

Město je zřizovatelem nemocnice. Přístroj Carestream DRX Evolution Hybrid funguje na oddělení radiologie a zobrazovacích metod.

„Náklady na pořízení nového přístroje, včetně nutných stavebních úprav prostor, kde je umístěn, dosáhly zhruba pěti milionů korun. Suma bude z velké části hrazena z rozpočtu nemocnice,“ uvedla Břeňová. Dodala, že 800.000 korunami se na investici podílí město.

„Jde o zařízení řadící se k nejmodernějším systémům a v naší nemocnici je prvním, který umožňuje přímou digitální radiografii,“ uvedl primář oddělení Vladimír Šild.

Digitální proces diagnostického zobrazování je na oddělení radiologie a zobrazovacích metod litoměřické nemocnice zaveden od roku 2011. Na stávajících přístrojích byly nahrazeny původní rentgenové filmy digitálními kazetami. „Způsob, kdy se obraz získává z digitální kazety ve speciální čtečce, se nazývá nepřímá digitalizace. Nyní je uváděno do provozu nové zařízení, kde se ve speciálních detektorech vytváří digitální obraz bezprostředně po ozáření rentgenovými paprsky. Není tedy potřeba žádné vyvolávací zařízení a obraz se rovnou odesílá do archivu,“ popsala Břeňová přechod od nepřímé digitalizace ke přímé.

Většinu zdravotnické péče v Ústeckém kraji obstarává pětice velkých nemocnic ve správě Krajské zdravotní vlastněné Ústeckým krajem. Litoměřická nemocnice spolu s těmi v Kadani na Chomutovsku, Žatci a Rumburku jsou městskými zařízeními, nemocnice v Roudnici nad Labem je soukromá.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!