LOK-SČL požaduje zásah státu v nemocnicích v Jihlavě a v Plané

Kubek uvedl, že LOK žádá odvolání ředitele jihlavské nemocnice a jmenování krizového managementu, který by měl důvěru zaměstnanců a vyvedl nemocnici z krize…

Předsednictvo Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů vyzvalo ministra zdravotnictví Bohumila Fišera, aby vyřešil kritickou situaci v nemocnicích Jihlava a Planá.

„Nemocnice Jihlava se díky manažerským chybám ředitele ocitla v krizi, kdy není zajištěna přiměřená kvalita a dostupnost zdravotní péče pro občany,“ řekl Právu předseda LOK Milan Kubek. Uvedl, že pokud nebude okamžitě zastaven pokles množství prováděných lékařských výkonů, hrozí nemocnici v budoucnu závažné finanční problémy. Kubek uvedl, že LOK žádá odvolání ředitele jihlavské nemocnice a jmenování krizového managementu, který by měl důvěru zaměstnanců a vyvedl nemocnici z krize. „Pokud budou naše požadavky splněny, souhlasí lékaři v jihlavské nemocnici s přechodným snížením svých platů,“ řekl Kubek. Jak jsme již uvedli, ředitel nemocnice zavedl v nemocnici nepřetržitý provoz, a to znamenalo, že podstatné části lékařů se mzda snížila ze současných 32 000 korun měsíčně na 15 000 korun měsíčně. Nemocnice Planá u Mariánských Lázní se podle Kubka dostala do svízelné situace kvůli naprostému selhání svého zřizovatele, kterým je okresní úřad. „Zaměstnanci, kterým opakovaně nebyla v řádném termínu vyplacena mzda, opouštějí nemocnici, která tím přestává plnit svoji funkci. Protože je jedinou nemocnicí v okrese, hrozí občanům Tachovska, že zůstanou bez kvalifikované lůžkové zdravotnické péče. Proto žádáme odvolání přednosty okresního úřadu, jmenování krizového managementu a vytvoření konsolidačního programu pro záchranu nemocnice v Plané,“ uzavřel Kubek.

Václav Pergl, Právo, 25.2.2002

Ohodnoťte tento článek!