LOK: Situace je stabilizovaná

Zdravotnictví připomíná pod kormidlem své ministryně loď probíjející se bouřlivými vlnami. LOK považuje situaci v jihlavské nemocnici za stabilizovanou. – Co říkáte nařízení zřizovatele nemocnice propustit sto zaměstnanců?…

Jihlava – Zdravotnictví připomíná pod kormidlem své ministryně loď probíjející se bouřlivými vlnami i na klidné hladině rybníka. Svůj díl přitom dostává také místní nemocnice, ale nejdravější zdravotnické odbory považují situaci v tomto zdravotnickém zařízení za stabilizovanou. Při porovnání s pacientem, by se, podle místopředsedy jihlavského Lékařského odborového klubu Adolfa Balogha, který poskytl rozhovor, nacházela ve stadiu rekonvalescence.

Co říkáte nařízení zřizovatele nemocnice propustit sto zaměstnanců?

„Nevím přesně, zda se jedná o nařízení, kraj to spíše jen všem svým nemocnicím doporučil. Přímo lékařů se tato redukce nedotkne, půjde spíše o pomocný personál a obslužné činnosti.“

Ministryně zdravotnictví chce snížit počet lůžek i tabulkových míst výměnou za oddlužení nemocnice, to by se přece dotklo i lékařů?

„Konkrétně nic nevíme a žádná podobná informace nepřišla ani z vedení nemocnice. Nemáme signály o výrazné redukci.“

Je stanovena nějaká mez, kterou není LOK ochoten při možném propouštění překročit?

„Nebylo by to lehké rozhodnutí, na to bychom se museli sejít se všemi členy. Osobně se domnívám, že situace v nemocnici je hraniční a žádné další snižování počtu lékařů není možné. Nemocnice by se měla naopak rozvíjet a nabízet nové služby. Nyní k tomu má všechny předpoklady.“

Má vůbec LOK možnost účinně ovlivnit dění v nemocnici? Nyní může nastat i útlum i rozvoj a v nedávné minulosti dokonce hrozilo uzavření několika pracovišť.

„Opakovaně jsme například upozorňovali na nedostatky v práci a chybná rozhodnutí minulého vedení, ale jsme jen odbory a přímo nic ovlivňovat nemůžeme.“

Jak je to možné, vždyť odboráři mohou třeba stávkovat?

„To je obehraná písnička. Když vybočíme z mezí jednání o mzdě a pracovních podmínkách, obrací se proti nám jak ředitelství, tak i veřejnost. Do toho ostatního včetně personálních otázek nemáme prý co mluvit.“

A tam, kde do toho máte co mluvit, vypadá situace jak?

„Kolektivní smlouva byla uzavřena na rok a jednání o nové začne v září. Platí také dodatky k pracovním smlouvám o pohotovostních službách. Obě strany, tedy LOK i vedení nemocnice, si myslí, že dosáhly možného maxima a rozumného kompromisu. Uvidíme, jak to bude dál.“

Na čem další vývoj záleží?

„V září bude nejdůležitější, jak bude vypadat nová vládní mzdová tabulka a co nabídne ředitelství nemocnice. Dokáži si představit i situaci, kdy do hry vstoupí vnější tlaky, například ze strany ministerstva nebo celostátního LOK.“

Nyní tedy panuje na domácí frontě klid zbraní?

„Spíše spolupráce. Nový ředitel Jaroslav Černý je komunikativní a vysvětluje nám své záměry. Vzájemně si naslouchat a snažit se pochopit považuji za základ úspěchu. O vyhrocení situace nemá ani jedna ze stran zájem. Ekonomicky se nemocnice také stabilizovala, ale teprve nyní pociťuje hlavní následky loňského směnného provozu.“

Ivan Polák, Jihlavské noviny, 9.8.2003

Ohodnoťte tento článek!