Loni na zdravotnictví 209 miliard korun

Titulní obrázek

Výdaje na zdravotnictví se loni ve srovnání s rokem 2004 zvýšily o 5,7 procenta a dosáhly zhruba 209 miliard korun. Vyplývá to ze zveřejněného odhadu Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který vychází z výdajů veřejných rozpočtů i systému veřejného zdravotního pojištění…

PRAHA –

Ze státního rozpočtu bylo loni hrazeno celkem 8,5 miliardy korun, což je asi o tři procenta méně než v roce 2004. Z rozpočtů krajů a rozpočtů obcí a měst bylo loni vynaloženo na zdravotnictví 8,7 miliardy korun, což je o 12 procent méně než předloni.

Největší balík peněz šel z veřejného zdravotního pojištění, tedy z toho, co platíme na zdravotní pojištění. Loni to bylo 168 miliard korun a v porovnání s rokem 2004 byly výdaje vyšší o sedm procent. Soukromé výdaje vzrostly o pět procent na 23,5 miliardy korun.

Podle statistik OCED za rok 2004 se v Řecku občané podíleli na financování zdravotnictví 45 procenty, Švýcaři 32 procenty a Poláci 28 procenty. Nejméně, necelých sedm procent, vynakládali na zdravotnictví obyvatelé Lucemburska. O procento více platili Francouzi a Nizozemci. ČR patří k zemím s relativně nízkým podílem přímých výdajů obyvatelstva na zdravotnictví. Podíl výdajů na zdravotnictví na hrubém domácím produktu v ČR se pohybuje v posledních letech kolem sedmi procent. U ekonomicky srovnatelných zemí, jako jsou Řecko, Portugalsko a Maďarsko, je tento ukazatel vyšší. Na stejné úrovni je Irsko. Nižší podíl na HDP vykazuje Slovensko a Polsko.

Právo

Loni na zdravotnictví 209 miliard korun
Ohodnoťte tento článek!