Loni se snížil počet lůžek v psychiatrických léčebnách o procento

deprese, psychiatrie

Loni se snížil počet lůžek v psychiatrických léčebnách o více než jedno procento, oproti předchozímu roku ubylo 87 lůžek. Vyplývá to z posledních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Kapacita lůžek v psychiatrických odděleních nemocnic zůstala zhruba stejná.

Zatímco počet pacientů v ambulancích vzrostl mezi lety 2000 a 2007 asi o třetinu, počet hospitalizovaných v léčebnách stejně jako počet lůžek v posledních letech klesá.

Trendem je snaha odborníků přesunout péči o psychické zdraví z léčeben do ambulancí.

V roce 2008 bylo zaznamenáno téměř 54.000 hospitalizací, což je přes uvedený trend o asi 5000 více než v roce 1991.

Z toho 16.439 hospitalizací bylo na psychiatrických odděleních nemocnic (o 177 méně než rok předtím) a 37.374 hospitalizací v psychiatrických léčebnách (o asi 770 méně než předchozí rok).

ÚZIS sleduje případy ukončené hospitalizace, ať již skončila přeložením pacienta na jiné oddělení, jeho propuštěním či úmrtím. Jeden pacient může být během sledovaného období hospitalizován i několikrát.

Nejčetnějším typem duševního onemocnění, pro který byli pacienti loni hospitalizováni, byla podobně jako v předchozích letech schizofrenie, poruchy vnímání s bludy a podobně. Tyto poruchy se na celkovém počtu hospitalizací podílely z pětiny.

Druhou nejčetnější příčinou hospitalizace byla léčba poruch způsobených užíváním alkoholu, na celkovém počtu hospitalizací se podílela 18 procenty.

Podíl hospitalizovaných kvůli poruchám způsobeným užíváním alkoholu byl loni 91,7 na 100.000 obyvatel, v roce 1991 asi 70 na stejný počet obyvatel. Muži byli hospitalizováni kvůli poruchám vyvolaným alkoholem vůbec nejčastěji (čtvrtina z celkového počtu mužů), ženy se nejčastěji léčily s neurotickými poruchami.

Loni zajišťovalo psychiatrickou péči 32 psychiatrických oddělení nemocnic s téměř 1400 lůžky, 16 psychiatrických léčeben pro dospělé s 9240 lůžky a tři psychiatrické léčebny pro děti s 300 lůžky. Celkem bylo loni pro akutní i následnou psychiatrickou péči vyčleněno 10.936 lůžek, 419 z nich bylo dětských.

Průměrná ošetřovací doba na psychiatrických odděleních nemocnic i v psychiatrických léčebnách dosáhla 65 dní, oproti předchozímu roku se zvýšila o 2,5 dne. Nejdelší průměrnou ošetřovací dobu vyžadovala léčba sexuálních poruch (asi 250 dní).

U většiny pacientů byla po propuštění z psychiatrického lůžkového zařízení nutná další ambulantní péče, z toho zhruba u poloviny trvalá, u třetiny dočasná. Asi u desetiny případů byla nutná další ústavní léčba. Pouze v 6,6 procentech hospitalizací pacient nepotřeboval po propuštění žádnou péči.

Loni se snížil počet lůžek v psychiatrických léčebnách o procento
Ohodnoťte tento článek!