Loňský rok v IKEM ve znamení stěhování

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) dosáhl loni kladného hospodářského výsledku 2,8 miliónu korun. Největší podíl na nákladech tvořily materiály včetně léků (37 %), z čehož největší část představovala léčiva, dále katetry a sondy a na třetím místě kardiostimulátory. Z výroční zprávy IKEM dále vyplývá, že druhou největší položkou v celkových nákladech byly mzdové náklady (27 %). Oproti předchozímu roku bylo loni v IKEM s 1339 zaměstnanci (přepočtený stav) vynaloženo na mzdové prostředky o 11,45 procenta více. Průměrný hrubý plat lékařů dosáhl 25 653 Kč a byl tak oproti roku 1997 vyšší o 5,8 procenta. Hrubý plat SZP činil 12 265 Kč (meziroční nárůst o dvě procenta).

Loni byly dokončeny všechny objekty novostavby IKEM. Ze státního rozpočtu zařízení na tento účel čerpalo 210 miliónů korun. Některá pracoviště se do nových prostor stěhovala ještě před dokončením celé stavby. „Toto řešení bylo přes četné provozní i ekonomické problémy zvoleno proto, aby nové zařízení s dokonalejším vybavením a příjemnějším prostředím mohlo sloužit pacientům co nejdříve,“ napsal ve výroční zprávě ředitel IKEM Karel Filip, který upozornil, že institut získal odpovídající moderní prostory po 27 letech existence a práce v nevyhovujících podmínkách.

V institutu loni poskytli 133 600 ambulantních ošetření a hospitalizovali 12 654 pacientů. Hlavními diagnózami byly oběhová onemocnění (64,3 %) a transplantace (18,3 %). Za posledních zhruba deset let počty výkonů provedených v IKEM velmi narostly. Například kardiochirurgických operací zde v roce 1987 provedli 322, loni už 1250. Loňský rok však už byl poněkud ve stínu expanze předchozích let, což lze přičíst mimo jiné i paušálnímu systému financování nemocnic. Jedním z loňských úspěchů IKEM je fakt, že jako jediný v ČR zahájil program transplantací jater u malých dětí s hmotností nad deset kilogramů. Celkem loni v institutu transplantovali 282 orgánů, což představuje více než polovinu všech transplantací provedených v ČR.

Ohodnoťte tento článek!