Lounská radnice je znepokojena informacemi o zrušení nemocnice

Návrh výběrové komise ministerstva zdravotnictví, která údajně doporučuje
ministryni Emmerové zrušit akutní péči v soukromé lounské nemocnici, znepokojil vedení města. „Ministerstvo odmítlo tyto informace zcela jasně popřít, a lze se tedy důvodně domnívat, že jsou pravdivé“, řekl lounský starosta Jan Kerner…

(ODS).

„Rádi bychom věřili, že definitivní rozhodnutí ministryně bude od doporučení komise odlišné. Dosavadní přístup nového majitele nemocnice směřuje naopak k rozšíření zdravotní péče a má plnou podporu vedení města,“ uvedl Kerner.

Ministerstvo zdravotnictví však spekulace o zrušení lounské nemocnice odmítá. Václav Šebor z tiskového oddělení řekl, že vypsáním výběrového řízení na poskytování péče v této nemocnici neučinilo ministerstvo nic jiného, než že posoudilo projekt navržený vedením nemocnice a doporučilo řešení, která budou ve prospěch pacientů nejen v Lounech, ale i v širokém okolí.

Obavy majitelů vzbudil fakt, že ministerstvo projednávalo situaci nemocnice, která je obchodní společností, a na rozdíl od fakultních nemocnic ji ministerstvo nespravuje.

„Jedná se v tomto případě o standardní krok, nikoli o nějakou svévoli ve vztahu ke zdravotnickému zařízení, které je obchodní společností, a už vůbec ne o ohrožování dostupnosti péče,“ zdůraznil Šebor.

Ministerstvo jednalo podle Šebora na základě zákona o veřejném zdravotním pojištění, podle něhož každé zdravotnické zařízení, které chce čerpat z prostředků veřejného zdravotního pojištění, musí požádat o vypsání výběrového řízení.

„Teprve na jeho základě lze podepsat smlouvu mezi zdravotnickým zařízením a

zdravotními pojišťovnami,“ vysvětlil.

Zadluženou nemocnici v Lounech prodal Ústecký kraj společnosti Nemocnice svaté Alžběty. Její jednatel Jiří Macháček připomněl, že podmínkou převzetí zdravotnického zařízení bylo zachování spektra lůžkové péče po dobu nejméně pěti let.

„Nový majitel již začal s konsolidací nemocnice, vybudoval nové oddělení následné péče a za souhlasu kraje připravil další rozšíření činnosti,“ uvedl.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!