Lůžka nadbytečná nejsou, říká šéf lounské nemocnice

Prodej lounské nemocnice pražské společnosti Nemocnice sv. Alžběty měl ukončit nejistotu, kterou vyvolal její předchozí vývoj. Lidé v Lounech a okolí se smířili s tím, že gynekologicko porodní a dětské oddělení je definitivně uzavřeno…

Louny –

Nedlouho po zahájení provozu s novým majitelem dozvěděli z úst ministryně zdravotnictví Milady Emmerové, že hrozí zánik i oddělení chirurige a interny. To je v podstatě ještě horší představa, neboť jde o pacienty nejvíc využívaná oddělení.

Nejistá budoucnost nemocnice znepokujeje jak pacienty ze spádové oblasti, tak personál nemocnice.

Zatímco společnost Nemocnice sv. Alžběty oznámila při zahájení činnosti v Lounech záměr zprovoznit tři stanice, vždy po 30 lůžkách následné péče, ministryně Emmerová prohlašuje, že v Ústeckém kraji je v porovnání s republikovým průměrem stovka lůžek navíc.

Tím zdůvodňuje svoje rozhodnutí nepovolit v Lounech plánovaná lůžka následné péče.

„Protože neexistuje koncepce zdravotnictví, neexistují ani žádné standardy nebo závazné počty akutních ani následných lůžek v jednotlivých regionech a spádových územích. Ani nám proto není jasné, podle čeho paní ministryně usuzuje, že námi požadovaná lůžka následné péče nejsou potřebná. My jsme při svém záměru vycházeli z údajů Ústeckého kraje, podle kterých naopak chybí v kraji 300 lůžek následné péče. Navíc část námi požadovaných lůžek byla předem projednána s VZP, která vydala závazný příslib na uzavření smlouvy o jejich financování,“ sdělil Petr Landa, ředitel Nemocnice sv. Alžběty.

Ministryně zároveň tvrdí, že lůžka akutní péče chirurgie a interny, jsou v Lounech nadbytečná.

„Totéž platí i o lůžcích akutních. Ani zde neexistují žádná směrná čísla, podle kterých by bylo možné posuzovat jejich nadbytečnost. O tom, že tato lůžka nejsou nadbytečná svědčí údaj o jejich vytíženosti, která se pohybuje v úrovni 90 %. Z toho je zřejmé, že v případě zrušení těchto lůžek, by stejná kapacita musela nově vzniknout v jiném zařízení. Tím by nedošlo k žádným finančním úsporám v oblasti zdravotního pojištění, ale pouze ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče v Lounech,“ uvedl ředitel.

TÁŇA VAVŘÍNOVÁ, Deník Lučan

Ohodnoťte tento článek!