Má být plat nastupujícího doktora nižší než průměrná česká mzda?

peníze, peněženka

Vedení nemocnic nás většinou zneužívá, tvrdí rovněž mladí lékaři. Pokud chtějí atestaci, musí prý podepisovat takové smlouvy, které je zavazují pracovat v konkrétním zdravotnickém zařízení de facto deset let. Tedy pět let před atestací a pět let po ní.

Na atestaci se připravuje 5000 lékařů, to je zhruba každý osmý v Česku. Kdyby odešli z nemocnice dřív, například změnili místo, museli by v rámci těchto kvalifikačních smluv zaplatit sankci, leckdy i statisícovou; v případě chirurga například 450 tisíc korun.

Ve chvíli, kdy smlouvu nedodrží, jsou totiž nuceni zaměstnavateli uhradit náklady, které mu jejich vzděláváním vznikly. Pokud by smlouvu naopak nepodepsali, museli by si atestační přípravu uhradit sami.

"Ve firemním sektoru je to běžná praxe"

„Je zřejmé, že zdravotnická zařízení investují do této přípravy nemalé prostředky. Jejich postup není obecně v rozporu se zákoníkem práce. Pokud se rozhlédnete po firemním sektoru, je to naprosto běžná praxe. Zaměstnavatel, jestliže do svého zaměstnance investuje značné finanční prostředky, potřebuje samozřejmě určitou jistotu, že se mu alespoň část vrátí zpět,“ uvedl pro Právo mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň.

Jako jedna z možností je podle něj i vlastní celá úhrada postgraduálního vzdělávání lékařem. Jenže absolventi si stěžují, že není z čeho.

Nespokojení doktoři se i proto sdružili do skupiny Mladí lékaři, kterou založil chirurg Tomáš Kocourek, a zveřejnili v časopise České lékařské komory Manifest stále více nespokojeného mladého lékaře pracujícího v českém zdravotnictví.

Bídné platy

Jejich cílem je změnit pracovní podmínky lékařů a možnosti dalšího vzdělávání. A vadí jim právě i ohodnocení.

Podle současné právní úpravy jsou lékaři hned po zařazení do specializační přípravy, tedy zhruba po 3 měsících od zahájení své profesní kariéry, zařazování do 12. platové třídy se základním platem 18 790 korun.

Ministerstvo zdravotnictví teď k tomu navrhuje, aby byli až do ukončení základního vzdělávacího kmene, tedy po dobu minimálně 2 let, zařazeni pouze do 11. třídy, přičemž by pobírali prvním rokem plat 17 340 Kč a druhým rokem 17 990 Kč.

Mají smíšené pocity

„Studenti medicíny mají při pohledu do budoucna často smíšené pocity. Na jedné straně si člověk vybere obor, který ho baví, dostane se k lidem, může s nimi pracovat, pomáhat jim, léčit je. Na druhé straně nás, jakožto budoucí lékaře, ale trápí současná situace týkající se finančního ohodnocení a specializační přípravy,“ konstatoval pro Právo Josef Kroupa, studující lékařskou fakultu UK.

Dodal, že nemá cenu zmiňovat stále dokola omílané argumenty a stížnosti ze strany lékařů. „Těchto, ať už je člověk považuje za opodstatněné, či nikoli, je česká veřejnost přesycena a má jich plné zuby. Podle mě je důležité, aby si každý sám odpověděl na otázku: má být plat lékaře nižší než průměrná česká mzda?“ uzavřel.

Podle České lékařské komory čtvrtina absolventů medicíny odchází kvůli špatným podmínkách za prací do ciziny. Do českého zdravotnictví vůbec nenastoupí. Je to prý minimálně 200 lékařů ročně, přitom v nemocnicích aktuálně chybí 600 lékařů.

Ohodnoťte tento článek!