MAFS i ČAFF důrazně žádají transparentní postupy pro kategorizaci léčiv

Asociace vyjádřily svůj zásadní nesouhlas se způsobem, jakým ministryně vyzvala dodavatele a výrobce k zaslání nabídek, které mají vést ke snížení cen léčiv. Ve svých tiskových prohlášeních (viz Dokumenty) obě asociace kritizují nejen to, že ministryně oslovila firmy pouze prostřednictvím webových stránek MZ (výzva zde), ale i fakt, že firmy dostaly na vypracování pouze 1,5 pracovního dne a že nebyla jasně stanovená kritéria vyhodnocování…

Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) ani Mezinárodní asociace farmaceutických společností (MAFS) dnes vyjádřily svůj zásadní nesouhlas se způsobem, jakým ministryně zdravotnictví Milada Emmerová vyzvala dodavatele a výrobce léčivých přípravků k zaslání nabídek, které mají vést ke snížení cen léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely a které by byly ve prospěch úhradového systému zdravotního pojištění a ve prospěch pacientů.

Podle obou asociací není v ČR kategorizace léčiv stále transparentní proces, který by odpovídal normám Evropské unie. Ve svých tiskových prohlášeních (plné texty najdete v rubrice Dokumenty) obě asociace kritizují nejen to, že ministryně oslovila výrobce a dodavatele léčiv pouze prostřednictvím webových stránek MZ (výzvu najdete zde), ale i fakt, že firmy dostaly na vypracování svých nabídek pouze 1,5 pracovního dne, výzva byla velmi obecná a nekonkrétní a nebyla ani jasně stanovená kritéria vyhodnocování dodaných materiálů.

Dále čtěte:
>>Kategorizace v nedohlednu
>>Dohoda se Zentivou za zavřenýmidveřmi
>>ČAFF: Zentiva neudělala chybu
>>Kategorizace léčiv se odkládá
>>Problematická cenotvorba léčiv

„Během doby, kterou paní ministryně vymezila, pravděpodobně informace o její výzvě ani nedojde do většiny vedení zahraničních firem, natož aby byl dán prostor pro její seriozní zpracování a projednání. Od tohoto kroku tedy paní ministryně ani nemůže očekávat nějaké reálné úspory,“ píše v ve svém prohlášení ČAFF. Kroky ministryně hodnotí jen jako „snahu vytvořit klamný dojem, že všem byla dána stejná šance a že proces rozhodování o výši úhrad je objektivní a transparentní“.

MAFS navíc upozorňuje, že vyjádření ministryně „nehovoří o tom, kdo bude moci předepisovat produkty a opomíjí skutečnost, že za ceny léčivých přípravků je odpovědno ministerstvo financí, nikoli ministerstvo zdravotnictví.“ Ministryně Emmerová totiž koncem září pozastavila činnost kategorizační komise (viz článek Emmerová zastavila pokus snížit výdaje za léky), takže nebylo ani jasné, kdo by posuzoval případné návrhy.

MAFS i ČAFF společně volají po transparentních pravidlech pro stanovování cen a úhrad léčiv z veřejných finančních zdrojů, která by odpovídala evropským standardům, k nimž se ČR svým vstupem do EU zavázala. Kategorizační proces by měl být spravedlivý a kontrovatelný, měl by probíhat na základě předem definovaných hodnotících kritérií a měl by zahrnovat i nezávislé odvolací procedury. Po vydání rozhodnutí by měla kategorizační komise vždy vydat oficiální zdůvodnění.

Miroslava Toušová, www.Zdravi.Euro.cz, 19.11.2004

Ohodnoťte tento článek!