Magnetická rezonance v Příbrami vítá pacienty v novém hávu

Přístroj magnetické rezonance v příbramské nemocnici prošel v září kompletní modernizací, pro niž se vžil anglický výraz „upgrade“. Díky dotaci z regionálního operačního programu Středočeského kraje tak mají pacienti nyní k dispozici zbrusu „nový“ přístroj se zdokonalenými vyšetřovacími možnostmi a větším komfortem při průběhu vyšetření.

„Na počátku roku 2005 jsme na tehdejším Radiodiagnostickém oddělení stáli před volbou dalšího směrování a rozvoje oddělení – naší snahou bylo přivést tehdy obtížně dostupná vyšetření k pacientům příbramského regionu. Volba padla na magnetickou rezonanci, jež v té době byla v ČR dostupná jen ve fakultních nemocnicích a několika privátních zařízeních. Rozhodli jsme se tehdy pro novinku přístroje v základní verzi, nikoli pro plně vybavenou a léty prověřenou starší verzi přístroje a čas ukázal, že to bylo rozhodnutí správné. K dalšímu rozšiřování možností nové verze přístroje jsme přikročili právě nyní“, vzpomíná primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Petr Bleha.

Po 9 letech provozu, během něhož bylo na přístroji vyšetřeno přes 42 500 pacientů, se nyní podařilo morálně zastarávající přístroj povýšit na novou úroveň. A to v podstatě za zcela minimálního omezení provozu. „Pacientům, jichž se krátkodobé uzavření MR pracoviště dotklo přesunem termínu jejich vyšetření, se ještě jednou tímto omlouváme a děkujeme za pochopení“ shoduje se odborný tým v čele s vedoucí radiologickou asistentkou Lenkou Vackovou.

Co se změnilo? „Nic a vlastně všechno“, usmívá se spokojeně primář Bleha. Pacient změnu ani nezaznamená – přístroj i celé pracoviště včetně zázemí pro pacienty je stejné. Radikální změna proběhla uvnitř přístroje a laik ji může poznat, jen když porovná podobné obrázky ze „starého“ a „nového“ přístroje.

„Vše lze přirovnat ke generálce dopravního letadla“, vysvětluje dále primář, „byly vyměněny řídící počítače se začleněním nových vyšetřovacích protokolů a postupů, které se v průběhu let staly standardem – tedy nová avionika a zabezpečení řízení stroje. Změnil se počet tzv. snímacích kanálů (zvýšen z 8 na 18), současně s tím proběhla výměna systémů ovlivňujících jejich citlivost a přesnost v detekci signálu a v jeho prostorové lokalizaci – tedy výměna motorů a hydraulických systémů k podvozku, křídlům a ocasním plochám. Byly obměněny snímací cívky a další prvky, se kterými se dostává pacient do kontaktu – tedy kabinové vybavení – sedadla a další „drobnosti“ pro zpříjemnění letu“.

Nový přístroj přinese nejen vyšší kvalitu obrazu, ale také mnohem přesnější určení patologických ložisek, což v konečném důsledku usnadní rozhodování o způsobu léčby, především u onkologických onemocnění. Vyšší senzitivita i přesnost se promítne také v zobrazování kloubů resp. svalového a kosterního aparátu včetně páteře, což je zase pozitivní zpráva pro ortopedy, neurology nebo rehabilitační specialisty.

„Díky možnostem upgradovaného přístroje se nám nepochybně podaří zpřesnit některé diagnózy a zkrátit některá vyšetření, což uvítají především ti pacienti, pro které by mohlo být absolvování vyšetření stresující“, uzavírá primář Bleha.

Ředitel příbramské nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada k tomu dodává: „Obnova zdravotnické techniky je nikdy nekončící proces, finančně a organizačně náročný. Naši pacienti i kolegové lékaři však mají nyní garanci, že možnosti vyšetřování na MR pracovišti jsou tzv. „up-to-date“, tedy na úrovni odpovídající modernímu vývoji v diagnostice metodou magnetické rezonance“.

Ohodnoťte tento článek!