Majitelé lékáren podporují návrh skupiny poslanců na omezení vývozu léků

Grémium majitelů lékáren jednoznačně podporuje návrh skupiny poslanců, který zajišťuje rovnoměrné dodávky všech léků pro všechny pacienty v České republice.

TISKOVÁ ZPRÁVA GML

Valná hromada Grémia majitelů lékáren (GML) opětovně potvrdila do čela GML dosavadního předsedu Marka Hampla. Hlavním bodem jednání byla novela zákona o léčivech, aktuálně projednávaná v poslanecké sněmovně, která mimo jiné má zajistit dostatek léků pro české pacienty.

Majitelé lékáren z celé České republiky ve svém usnesení jednohlasně podpořili návrh skupiny poslanců, který zajišťuje rovnoměrné dodávky všech léků pro všechny pacienty v České republice. Tento návrh napravuje současný pokřivený stav, kdy mnohé léky měl možnost skladovat a distribuovat pouze jeden vybraný velkoobchod a následně byla léčiva dostupná pouze v některých lékárnách. Návrh skupiny poslanců je plně v souladu s českým a evropským právem a zajišťuje dostatek léků potřebných pro české pacienty.
Představitelé Grémia majitelů lékáren (GML) , které zastupuje v dohodovacím řízení více než 1.100 lékáren v ČR, jednoznačně podporují společný návrh skupiny poslanců.

Majitelé lékáren podporují novelu zákona o léčivech, která omezí vývoz léků distributory

Podle staronového předsedy GML zajišťuje novela včetně pozměňovacího návrhu skupiny poslanců dostatek léků pro všechny pacienty. Nově navržené ustanovení v novele zákona říká, že distributor léčiv má povinnost na základě požadavku lékárny takový lék skutečně dodat do lékárny a současně má distributor právo požadovat po výrobci léčiv dodání léků podle velikosti a počtu objednávek léčiv z lékáren v Česku, tedy českým pacientům. „ Toto ustanovení považujeme v návrhu zákona za průlomové, protože omezuje všechny, kteří vyvážejí léky do zahraničí či takovou činnost podporují a mnohdy tak v současnosti způsobují nedostatky léků pro naše pacienty a nesou tak přímou odpovědnost za současný neutěšený stav,“ řekl Hampel.

Současný stav vyhovuje hlavně velkoobchodu s vlastním řetězcem lékáren

Současný nedostatek léků u českých pacientů je způsoben upřednostněním dodávek jen vybraným lékárnám v česku a to jsou ty lékárny, které jsou majetkově provázány s velkoobchody. Jeden vlastník tak ovládá velko-obchod a řetězec lékáren. Návrh poslance Běhounka tvrdě dopadá na tzv. monopolní postavení v oblasti velkoobchodu s léky a naopak tento poslanecký návrh zajišťuje rovné soutěžní podmínky pro všechny velko-obchody, které zásobují české lékárny. Návrh přesně specifikuje postavení distributora a stanovení jeho tržního podílu na trhu s léčivy v česku. SUKL totiž již dnes sbírá informace od všech distributorů a lékáren o pohybu všech léčiv a má tak dostatek informací pro stanovení tržního podílu distributorů na dodávkách léků do lékáren. Každý distributor může již dnes požádat SUKL o informaci o svém tržním podílu v dodávkách léčiv do lékáren.

„Současný pokřivený stav v oblasti dodávek léčiv do lékáren v Česku vyhovuje jen lékárenským řetězcům, které jsou majetkově propojeny s velkoobchodem a upevňují si tak výhodnější postavení na lékárenském trhu v Česku,“ uzavřel Hampel.

Ohodnoťte tento článek!