Malujeme na oddělení – sestra nebo uklízečka?

Titulní obrázek

„Může zaměstnavatel nařídit zdravotním sestrám, aby zajistily úklid na pracovišti po malování? Na jedno lůžkové oddělení se šestnácti pokoji a ostaními přilehlými místnostmi byla vyčleněna pouze jedna uklízečka. Ostatní byly směnové sestry,“ ptá se čtenářka Zdraví.Euro.cz…

Právní poradna

Může zaměstnavatel nařídit zdravotním sestrám, aby zajistily úklid na pracovišti po malování? Na jedno lůžkové oddělení se šestnácti pokoji a ostaními přilehlými místnostmi byla vyčleněna pouze jedna uklízečka. Ostatní byly směnové sestry.

Odpovídá Mgr. Ivana Štěpánková

Zaměstnavatel je povinen a oprávněn zaměstnanci přidělovat takovou práci, která je druhově sjednána v pracovní smlouvě. Nemůže se zaměstnancem bez jakéhokoliv omezení disponovat podle svých potřeb. A nic na tom nemění ani velmi častá věta v náplních práce: “Zaměstnanec vykonává další práce podle pokynu nadřízeného pracovníka“. Jiné práce, než ty, které lze zahrnout pod druh práce sjednaný v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen vykonávat pouze výjimečně, jen v případech a za podmínek stanovených zákoníkem práce pro převedení na jinou práci.

Jedním z případů, kdy zaměstnavatel může zaměstnance na jinou práci převést, je přechodná překážka v práci – nemůže-li zaměstnanec konat práci z provozních příčin, avšak v tomto případě je převedení podmíněno souhlasem zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen předem se zaměstnancem projednat důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat a práce, na kterou by měl být zaměstnanec převeden, musí samozřejmě odpovídat jeho zdravotnímu stavu a schopnostem. Nemohou-li tedy sestry kvůli malování oddělení dělat svoji práci, může je zaměstnavatel dočasně převést i na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě pouze v případě, že s převedením budou souhlasit.

www.Zdravi.Euro.cz

Malujeme na oddělení – sestra nebo uklízečka?
Ohodnoťte tento článek!