Mamograf bude dostupnější

Snížit počet žen, které v zemi umírají na karcinom prsu, by měl program mamografického screeningu. „Pokud vše půjde hladce, pojišťovny začnou screening platit od ledna 2002,“ uvedla mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Kateřina Zamastilová. V rámci programu by všechny ženy od určitého věku měly podstupovat pravidelné prohlídky…

Zřejmě již od ledna 2002 budou moci ženy podstupovat plošné preventivní vyšetření prsů na mamografech. Odborníci s pojišťovnami zatím vedou debatu o tom, kolik pracovišť bude tento screening zajišťovat.

Praha – Snížit počet žen, které v zemi umírají na karcinom prsu, by měl program mamografického screeningu. „Pokud vše půjde hladce, pojišťovny začnou screening platit od ledna 2002,“ uvedla mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Kateřina Zamastilová. V rámci programu by všechny ženy od určitého věku měly podstupovat pravidelné prohlídky na mamografech a další nutná vyšetření. „Dohodli jsme se na věkové hranici 45 let,“ uvedl docent Jan Daneš, předseda mamární sekce Radiologické společnosti. Ročně nově onemocní karcinomem prsu v ČR více než čtyři a půl tisíce žen a téměř dva tisíce nemoci podlehnou. Pokud by přitom léčba začala včas, mohla mnohé z nich zachránit – zahraniční studie prokázaly, že jen samotný mamografický screening snížil úmrtnost o třicet procent. Jedinou možností prevence však zatím bylo domácí samovyšetřování. „Dosud se prevence na mamografech dělala takřka tajně, screening ji legalizuje. Navíc bude možné výsledky vyšetření souhrnně hodnotit,“ uvedl lékař. Z nynějších zhruba 110 mamografů nebudou zřejmě screening poskytovat všechny. „Pojišťovna má představu, že by jej prováděla velká pracoviště, kterých by nebylo tolik, což odpovídá evropským trendům,“ řekl Jiří Suttner z tiskové oddělení VZP. Představa radiologů je poněkud odlišná. „Není možné, aby žena musela na vyšetření přes tři okresy, to by tam třeba nejela. Nestačí, aby prevenci provádělo patnáct či dvacet přístrojů, spíše by jich mělo být šedesát až sedmdesát,“ uvedl Daneš. Otázkou zatím zůstává, jak ženy na vyšetření zvát, zvažuje se možnost, že tak budou činit praktici či samy pojišťovny. Přínos screeningu v Česk u v uplynulých pěti letech hodnotil pilotní projekt, na němž se podílelo onkologické oddělení pražské Thomayerovy nemocnice a U niverzitní onkologické centrum brněnské lékařské fakulty. „Z celkového počtu 2200 vyšetřených žen byl ve 34 případech diagnostikován karcinom prsu,“ konstatuje závěrečná zpráva projektu, který vedla onkoložka Jitka Abrhámová. Pokud chce na mamografické preventivní vyšetření již nyní jít žena, jejíž dosavadní gynekolog to však nepovažuje za potřebné a nedá jí doporučení, pak si musí vyšetření zaplatit ze svého „Stojí zhruba tři sta korun,“ řekla primářka onkologie v pražském Motole Jana Prausová s tím, že pokud se objeví jakýkoli zdravotní problém, následnou léčbu již hradí pojišťovna.

Radka Wallerová, Slovo, 10.7.2001

Ohodnoťte tento článek!