Mamografický screening se po dlouhé době vrací do Havířova

Nemocnice s poliklinikou Havířov obdržela po dlouholetém úsilí doporučení Ministerstva zdravotnictví k provádění screeningové mamografie. Preventivní vyšetření prsů se zde neprovádělo od roku 2003.

„Prvotní impuls pro znovuzískání akreditace na provádění mamografického screeningu vzešel od samotných pacientek. V Havířově přibývá žen v určité věkové a rizikové kategorii a ne každá má možnost, ať již ze zdravotních, časových či jiných důvodů, za tímto vyšetřením cestovat do několik desítek kilometrů vzdáleného centra. Neméně důležitý byl krok onkologické organizace INNA, která podpořila žádost o znovu přidělení statutu screeningového pracoviště našemu radiodiagnostickému oddělení více než 600 podpisy pacientek,“ přiblížila mluvčí havířovské nemocnice Jana Zlattnerová.

Odborníci přitom poukazují dlouhodobě na to, že mnoho žen vyšetření nepodstoupí a do mamologické poradny se dostává až ve chvíli, kdy už je pozdě.

V havířovské nemocnici bude uskutečňováno preventivní vyšetření nádorového onemocnění prsů, které se provádí ve dvouletém intervalu a je plně hrazeno ze zdravotního pojištění. V případě pozitivního nálezu navazuje vyšetření ultrazvukem, CT nebo i magnetickou rezonancí a klientka je předána do další péče.

„Zájemkyně si mohou vyžádat poukaz k vyšetření u svého obvodního lékaře nebo gynekologa,“ uvedla Zlattnerová s tím, že nemocnice momentálně čeká na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami. „O výsledku jednání a vlastním zahájení provozu budeme veřejnost včas informovat,“ dodala.

Ohodnoťte tento článek!