Manuál pro pečující o osoby s autismem vyšel v češtině

Česká odborná společnost aplikované behaviorální analýzy zprostředkovala rodičům dětí s poruchou autistického spektra (PAS) českou verzi Simple steps – manuálu pro péči o osoby s autismem. Projekt podpořila VZP.

Simple steps je výukovým nástrojem – vodítkem rodičům a pracovníkům v přímé péči u osob s PAS nejen v zemích, kde není ABA zatím více dostupná. V České republice zatím není ani jeden mezinárodně certifikovaný ABA analytik (analytik aplikované behaviorální analýzy). Masarykova univerzita otevře postgraduální vzdělávací program pro studium ABA analytiků až v akademickém roce 2017/2018.

Česká odborná společnost aplikované behaviorální analýzy ale již nyní přichází s projektem zajištění české verze Simple steps – multimediálního výukového kompletu, určeného rodičům dětí s PAS a pracovníkům v přímé péči u osob s PAS. Cílem Simple steps je seznámit uživatele se základy (principy a postupy) aplikované behaviorální analýzy (ABA), pomoci jim tak lépe pochopit chování dítěte.

Simple Steps je velmi dobře strukturovaný a snadno pochopitelný materiál složité problematiky, jakou je autismus a lidské chování. Vytvořili jej profesionálové ve spolupráci s rodiči organizace PEAT v Severním Irsku v roce 2007, za podpory BBC Children in need, díky ní byl bezplatně šířen mezi 1500 rodin. Na základě pozitivní odezvy byla původní verze doplněna profesionály z University of Ulster, Queen´s University of Belfast a dalších evropských univerzit.

K zajištění poskytování aplikované behaviorální analýzy jako terapie pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) se zavázala vláda a podporuje ji také Všeobecná zdravotní pojišťovna. „VZP aktivně přistoupila k řešení situace osob s PAS a jejich rodin, konkrétně v oblasti zajištění dostupnosti Terapií reaguje na usnesení vlády z února 2016. Prozkoumali jsme preventivní potenciál aplikované behaviorální analýzy v oblasti včasné intervence u osob s poruchou autistického spektra a projekt odborné společnosti cílený na zajištění české mutace Simple steps podporujeme,“ uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Ohodnoťte tento článek!