Marek Benda, ministr Bohumil Fišer – přepis vystoupení v PS

Přinášíme plný přepis středečního vystoupení poslance Marka Bendy (ODS) v Poslanecké sněmovně, ve kterém navrhnul zrušit povinné členství v lékařské, stomatologické a lékárnické komoře, a následnou reakci B. Fišera…

Přinášíme plný přepis středečního vystoupení poslance Marka Bendy (ODS) v Poslanecké sněmovně, ve kterém navrhnul zrušit povinné členství v lékařské, stomatologické a lékárnické komoře, i následnou reakci ministra zdravotnictví Bohumila Fišera (ČSSD) na tento návrh. Tyto texty z jednání zveřejnila poslanecká sněmovna na svých internetových stránkách.

poslanec Marek Benda (ODS): Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, chci vystoupit s jedním návrhem, který nepatří moc do transplantačního zákona. Nikdo asi nečekal, že bych já vystupoval k transplantačnímu zákonu. Návrh se týká ministra zdravotnictví a týká se věci, která v této sněmovně byla předložena, dosud nebyla projednána a vzhledem k tomu, že jsme v jednom z posledních okamžiků, kdy je možno se zdravotnickou problematikou zabývat, je rozumné předložit sněmovně ke zvážení takový návrh.

Týká se zrušení povinného členství v České lékařské komoře, v České stomatologické komoře a v České lékárnické komoře. Opakovanějsem tady vystupoval na téma, jak pokládám povinné členství za škodlivé, za věc nedobrou a vynucující si úctu nějakých institucí bez toho, aby instituce byly schopné zjednat si autoritu tím, že garantují opravdovou odbornost svých členů.

Protože jsem o tomto své názoru hluboce přesvědčen a protože se ukazuje, že povinné členství v komorách dělá jisté problémy např. i v usnášení schopnostech a v dalších věcech, dovoluji si předložit návrh dvou nových částí.

První návrh se týká nové části pět, změna zákona 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře ve znění zákona č. 160/1992 Sb., se mění takto:

Bod 1 v § 1, odst. 2, se slovo „všechny“ zrušuje.

Bod 2 v § 2, odst. 1, písm. b) zní:

b) zaručují odbornost svých členů.

Bod 3 § 2 odst. 1, písm. c) zní:

c) posuzují a hájí práva a profesní zájmy svých členů.

Bod 4, § 2, odst. 1, písm. e) zní:

e) vedou seznamy svých členů.

Bod 5, § 2 odst. 2, se písmena c) a d) zrušují. Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno c).

Bod 6, § 3, se zrušuje.

Druhá část mého návrhu, která se týká i této problematiky a je obsažena částečně v prvnímnávrhu, má vést k tomu, že tam, kde je dosud v souvislosti s provozováním lékařské praxe povinný souhlas komory resp. souhlas jen v tom případě, kdy vyprší lhůta, není povinný k výkonu povolání, aby toto bylo zrušeno a aby výkon povolání byl závislý pouze na rozhodnutí orgánu státní správy, který má posuzovat splnění zákonných podmínek, nikoli na rozhodování stavovské organizace.

Navrhuji: Část 6, změna zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických organizacích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. – 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízení ve znění zákona č. – 161/1993 Sb., a zákona č. 258/2000 Sb., se mění takto: Bod 1. V § 10 odst. 3, se písm a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).

Bod 2. V § 10, odst. 3, v dosavadním písmenu b) se slova „není-li komora zřízena“ zrušují.

Bod 3. V § 10 se odst. 4 zrušuje. Dosavadní odstavce 5a 6 se označují jako odstavce 4 a 5. Samozřejmě v návaznosti na to by bylo nutné, pokud by tyto návrhy byly přijaty, dosavadní část 4 označit jako část 7.

Myslím, že by bylo vhodné, aby o tomto návrhu samozřejmě bylo hlasováno jako o celku, protože je to provázaný blok, který nelze trhat. Děkuji za pozornost a děkuji, pokud můj návrh podpoříte.

*

ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer:Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já se k výsledkům podrobné rozpravy budu prakticky vyjadřovat až ve třetím čtení, kdy sdělím svůj názor na hlasování jednotlivých bodů, ale k jednomu bodu mne nutí situace, abych se vyjádřil velmi zřetelně – k návrhu pana poslance Bendy, který považuji ve shodě s panem poslancem Jičínským za vpašování do transplantačního zákona.

Opakuji, že jsme zákon o komorách neprojednávali, že tam byl dán bez toho, aby byl projednáván ve výborech, že v každém případě řeší problém, který s transplantačním zákonem vůbec nesouvisí. Já vím, že někteří jiní kolegové mají také určité námitky k zákonu č. 48 a přesto tady nevystoupili v tomto případě, aby umožnili projednávání toho transplantačního zákona jako zákona nesmírně potřebného. Čili nesouhlasím z důvodů formálních s návrhem pana poslance Bendy, ale absolutně s ním nesouhlasím také z důvodů věcných.

Uvedu následující nebezpečí. V současné době vím přesně o tom, že to byla lékařská komora, která odňala oprávnění k vykonávání činnosti lékaři, který ordinoval opilý. Od tohoto okamžiku bude o tom rozhodovat úředník státní správy. Úředník ministerstva má spíše rozhodnout, než skupina lidí, kteří vycházejí ze stejného prostředí. Všude ve světě mají peer reviews, to znamená rozhodování kolektivem sobě rovných. Na celém světě se dávají právě tyto pravomoci do rozhodování stavovských organizací, do rozhodování lékařské komory. Jestliže bychom z lékařské komory toto právo vyňali, upozorňuji na vážné nebezpečí, že nám budou dále ordinovat opilí lékaři, budou mít dále smlouvu s pojišťovnou, protože stačí, když budou mít dobrého právníka, který bude velmi opakovaně odkládat rozhodnutí státní správy, budou se věci dostávat k soudům a ministr zdravotnictví opravdu není na to, aby prováděl tato rozhodnutí. Myslím, že to je jasný pokus o centralizaci rozhodování a já s ním v tomto případě principiálně nesouhlasím. Děkuji za pozornost.

mka, www.Zdravi.Euro.cz

**

Ohodnoťte tento článek!