Masarykova nemocnice počítá s dotací EU

Titulní obrázek

Na dostavbu, provoz i modernizaci a špičkové zdravotnické vybavení přispívá kraj Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem ročně vysokými částkami. Letos na dostavbu očního oddělení a infekčního pavilónu uvolnil 68 miliónů korun…

Zařízení slouží i pacientům z jiných krajů * Loni zde bylo ošetřeno přes 40 tisíc lidí

Radní kraje již odsouhlasili kompletní dokončení dostavby ústecké nemocnice, která si ještě vyžádá 250 miliónů korun, z čehož na oční oddělení je vyčleněno 57 miliónů, pavilon infekce dostane 128 miliónů a ostatní náklady představují dalších 25 miliónů korun.

Důstojné podmínky i špičkové vybavení

„Jsem rád, že Masarykova nemocnice má konečně jako největší zdravotnické zařízení našeho regionu důstojné podmínky i špičkové vybavení. Má ale především špičkové zaměstnance, od vedení nemocnice přes primáře, lékaře a sestry po střední zdravotnický a další personál,“ konstatoval ústecký hejtman Jiří Šulc (ODS).

„Neustále zlepšujeme péči o pacienty, k tomu určitě přispěje také projekt zkvalitňování lůžek neurointenzívní péče pro dětskou kliniku, kdy budou v letech 2007-2008 zřízena pro děti se specifickými problémy velmi speciáně vybavená lůžka. Celkový rozpočet projektu je přes 14 miliónů korun, přičemž 85 procent získáme z Evropského hospodářského programu Norska,“ doplnil radní Petr Fiala (ODS).

„Velice nás mrzí, že první vlna evropských dotací neumožňovala uplatnit i pro Masarykovu nemocnici projekty ve zdravotnictví. Přichází ale nové plánovací období EU a my jsme připraveni z takzvaného Integrovaného systému projektů evropskou podporu pro nemocnici získávat, první kroky již činíme. I to může pomoci, aby v nepříliš vzdálené budoucnosti vaše nemocnice povýšila na nemocnici univerzitní,“ dodal Fiala.

Největší v regionu

Masarykova nemocnice v Ústí je nejvýznamnějším a také největším zdravotnickým zařízením v regionu. Počátkem října to bylo právě pět let, kdy přešla od státu pod nového zřizovatele – Ústecký kraj, brzy to navíc budou tři roky, kdy se přestěhovala z nevyhovujících prostorů v blízkosti Spolchemie do moderních objektů na rozhraní ústeckých částí Severní Terasa a Bukov.

V loňském roce nabídla ošetření statisícům pacientů, v jejích jednotlivých odděleních bylo v roce 2005 hospitalizováno 42 185 pacientů, jak ze všech regionů kraje, tak i z některých mimokrajových spádových oblastí. Nemocnice nabízí své diagnostické, léčebné a poradenské služby ve více než 40 oborech lékařské péče, její odborníci se podílejí také na výchově budoucích lékařů či středního zdravotnického personálu a působí i ve vědeckých oblastech.

Právo

Masarykova nemocnice počítá s dotací EU
Ohodnoťte tento článek!