Masarykova nemocnice shání lékaře také na Slovensku

Novela Zákoníku práce přináší českým nemocnicím problémy již od samého počátku. K aktuálním otázkám se včera vyjádřila mluvčí Masarykovy nemocnice Mgr. Kamila Němcová. – Jaký je stav v řešení ústavní pohotovostní služby (ÚPS) v Masarykově nemocnici po půl roce od platnosti novely Zákoníku práce?…

Ústí nad Labem –

„Abychom mohli zabezpečit ústavní pohotovostní službu, bylo nutné navýšit objem finančních prostředků pro ÚPS asi o 16 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Většina oddělení Masarykovy nemocnice problémy spojené s novelou Zákoníku práce zvládla. A to jak snížením počtu lékařských služeb, posunutím začátku pracovní doby, příslužbou na telefonu, tak i vybíráním náhradního volna. Jsou ale bohužel oddělení, která díky nízkému počtu lékařů mají problém ÚPS zajistit. Vedení nemocnice se jim rozhodlo aktivně pomoci řešit tuto situaci. Provádíme proto nábor lékařů k zajištění ÚPS v ústeckém i v ostatních okresech, ale také v zahraničí, například na Slovensku. Tam je podobný systém zdravotní péče a nehrozí zde jazyková bariéra. I když jsme si vědomi, že tím klesnou příjmy našich lékařů na odděleních, kde se situaci nepodařilo zvládnout, nemůžeme nezajištěním ÚPS ohrozit kvalitu péče o naše pacienty.“

Můžete jmenovat oddělení, kterých se tento problém týká?

„Jde o oddělení traumatologie, psychiatrie a interní oddělení.“

TOMÁŠ PRCHAL, Ústecký deník, 5.9.2001

Ohodnoťte tento článek!