Masarykova nemocnice v Ústí n. L. má osmou kliniku

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má osmou kliniku. Stala se jí Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, která bude stejně jako ostatní klinická pracoviště úzce spolupracovat s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem.

ČTK to řekl Jiří Vondra, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou Masarykova nemocnice spadá.

Přednostou nové kliniky se stal Vladimír Černý. „Chci kliniku dostat mezi nejlepší pracoviště v Česku. Proto je třeba motivovat lidi, naučit je uvažovat v některých oblastech chodu oddělení trošku jiným způsobem než doposud a hlavně získat jejich zájem,“ uvedl uznávaný odborník, který na stejné pozici pracoval ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

V Ústí nad Labem je podle něho v oblasti anesteziologie a intenzivní medicíny na co navazovat. „Oddělení je silné, bylo výborně vedené a dosáhlo velkých úspěchů,“ dodal Černý s tím, že hlavním cílem nově ustavené kliniky je naplnit její úlohy ve třech základních oblastech, kde klinické pracoviště má působit – medicína, výuka a výzkum.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, kterou ještě jako oddělení dosud vedl primář Daniel Nalos, jenž na klinice zůstává, je s dvěma sty zaměstnanci největším pracovištěm v rámci Krajské zdravotní.

Vznik kliniky vítá i vedení Fakulty zdravotnických studií UJEP, která připravuje odborný zdravotnický personál, zejména sestry a porodní asistentky. „Umožní nám zkvalitnit výuku našich studentů. V oblasti intenzivní medicíny je to obzvlášť důležité, protože se jedná o jeden ze stěžejních oborů současné medicíny,“ řekl děkan fakulty Miroslav Tichý.

Věří, že spolupráce v oblasti vzdělávání i vědeckého výzkumu bude fungovat stejně dobře jako na ostatních fakultách Masarykovy nemocnice. Těmi jsou dětská klinika, gynekologicko-porodnická klinika, kardiologická klinika, klinika úrazové chirurgie, klinika urologie a robotické chirurgie, neurochirurgická klinika a oční klinika.

Ohodnoťte tento článek!