Masarykův onkologický ústav obměnil přístroje za 31 milionů Kč

Masarykův onkologický ústav v Brně pořídil nové přístrojové vybavení za více než 31 milionů korun, řekla ČTK mluvčí zdravotnického zařízení pro pacienty s nádorovými onemocněními Zuzana Joukalová. Evropská unie poskytla skoro 27 milionů korun, zbytek zaplatil ústav. Nová technika napomůže zlepšit péči o pacienty.

Zařízení má osm nových přístrojů nebo systémů. „Cílem projektu bylo zabezpečit potřebné vybavení do úrovně standardů. Dosáhli jsme toho obnovou stávajícího zastaralého vybavení nebo modernizací a pořízením nových přístrojů, které jsme zatím neměli,“ uvedla Joukalová.

Více než čtyři miliony stála plánovací stanice radioterapie. „Nákup vyřešil nedostatek v oblasti plánování ozařovací techniky Rapid Arc, pro kterou jsme měli k dispozici pouze jednu plánovací stanici. Na ní nešlo naplánovat k ozáření všechny pacienty indikované k této technice. Proto často docházelo ke zdržení,“ uvedla Joukalová.

Za skoro šest milionů má ústav nové digitální rameno s polovodičovým detektorem, které poslouží k zobrazování celé oblasti v pánvi pacientek. Dřívější přístroj byl starý 12 let a jeho stav podle Joukalové neodpovídal požadavkům.

Více než 6,5 milionu stála digitální skiagrafie, která obměnila zastaralý systém. „Zkvalitní diagnostiku a zabezpečí větší průchodnost pracoviště. Systém budeme využívat ke snímkování pacientů, ročně na zařízení předpokládáme vyšetření asi 4500 lidí,“ doplnila mluvčí.

Skoro 1,5 milionu stál stolní radiografický systém bioptických preparátů, které napomohou lepšímu vyšetření vzorků především prsních anomálií v rámci screeningového programu nádoru prsu.
Šest milionů si vyžádal multifunkční systém operačních sálů pro endoskopickou diagnostiku a operování. Pomůže k léčbě komplikovaných případů, které se v ústavu koncentrují. „Součástí je kompletní zařízení pro provádění laparoskopických urologických operací, což do této doby urologický operační sál neměl,“ řekla Joukalová.

Na bezmála pět milionů vyšel multifunkční systém pro včasnou diagnostiku a endoskopickou léčbu zažívacího traktu, necelý milion stál analyzátor močového sedimentu, který ústav dosud řešil výpůjčkou. Milion korun stál poslední přístroj, a to tkáňový procesor pro histologii. „Je to základní přístroj nutný pro provoz každého oddělení patologie. Slouží pro přípravu tkání,“ uzavřela Joukalová.
Masarykův onkologický ústav získal z EU od roku 2007 více než 373 milionů korun na osm projektů. Za peníze obměnil přístroje, získal lepší techniku, vzdělával pracovníky a věnoval se také výzkumu.

Ohodnoťte tento článek!