Masarykův onkologický ústav rozšířil své služby

V MOÚ zahájilo činnost nové Onkologické informační centrum pro veřejnost, nádorová telefonní linka, poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření a oddělení kontinuálního zvyšování kvality péče…

Tři nové projekty, které mají za úkol přiblížit nádorovou prevenci a osvětu nejširší veřejnosti, byly dnes slavnostně zahájeny v brněnském Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ). V rámci Dne s onkologií bylo otevřeno nové Onkologické informační centrum pro veřejnost, bezplatná nádorová telefonní linka a Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření.

Onkologické informační centrum pro veřejnost je určeno nejen pacientům a jejich rodinným příslušníkům, ale i širší veřejnosti. Jeho úkolem je poskytování cílených informací z oblasti onkologie (primární a sekundární prevence, diagnostika, léčba a její možnosti, psychologické a sociální aspekty). Návštěvníkům bude k dispozici plně vybavené zázemí a kvalifikovaný konzultant (zkušená zdravotní sestra), který rád pomůže, poradí, popřípadě přímo objedná konzultaci s lékařem či psychologem.

Zájemci zde najdou průběžně aktualizovanou knihovnu s možností prezenčního vypůjčení populárně naučných knih, letáků a brožurek z oblasti onkologie a zdravého životního stylu, a dokonce i volně přístupné multimediální počítače s doporučenými webovými stránkami s tematikou nádorových onemocnění. Na provozu informačního centra s Masarykovým onkologickým ústavem spolupracuje také Liga proti rakovině Praha.

V rámci rozšiřujících se služeb a vzdělávání veřejnosti Masarykův onkologický ústav také zprovoznil novou nádorovou telefonní linku. Na čísle 0800/222 322 získají volající z celé republiky bezplatně informace nebo rady, týkající se nádorových onemocnění. Operátory linky jsou zkušené zdravotní sestry. Její výhodou je umístění přímo v onkologickém ústavu, což umožňuje objednat volajícího přímo k vyšetření či konzultaci v příslušných ambulancích. Telefonní linka je v provozu od pondělí do pátku, od 8 do 15 hodin, mimo tyto hodiny je volajícím k dispozici záznamník.

Nově otevřená Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření je společný projekt Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu, který má přispět k zlepšení preventivní péče o obyvatele Brněnského kraje i jihomoravského regionu. Od pondělí do čtvrtka jsou každý den dopoledne a odpoledne (8:00 – 10:00 a 16:00 – 18:00) příchozím k dispozici diplomovaní odborníci. Poradna bude otevřena pro příchozí, kteří mají zájem dovědět se více o zdravé výživě a zdravém životním stylu, bez věkového omezení. Vyšetření je zdarma a není zapotřebí žádných doporučení od lékaře.

Cílem nově otevřeného oddělení kontinuálního zvyšování kvality (KZK) je cíleně, systematicky a kreativně integrovat kvalitu do onkologické péče. Program tohoto oddělení řídí výbor skládající se ze zástupců lékařů sester a managementu, který získal od vrcholového managementu MOÚ potřebný mandát a podporu ke své práci. Jedním z jeho prvních kroků bude vytvoření efektivní infrastruktury, organizačního klima a kultury, které by kvalitu lékařské a ošetřovatelské péče podpořily.

Oddělení KZK se bude zabývat důležitými aspekty kvality jako jsou: příprava na akreditace, management rizik, řešení mimořádných událostí, lékařské a ošetřovatelské audity, standardizace péče, výuka zaměstnanců a průzkum spokojenosti pacientů, zaměstnanců a všech partnerů ústavu.

mka, Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!