Masarykův onkologický ústav za dotaci opravil výzkumný pavilon

Regionální centrum aplikované molekulární onkologie Masarykova onkologického ústavu (RECAMO) vytvořilo za 270 milionů korun z Evropské unie důležitou výzkumnou infrastrukturu, která napomáhá v odhalení příčin rakoviny a zrychlení léčby.

Ústav za peníze zrekonstruoval výzkumný Morávkův pavilon a obnovil v něm vybavení, dále vypracoval kvalitní banku vzorků pacientů a získal desítky nových pracovníků pro výzkum, řekl novinářům ředitel ústavu Jan Žaloudík.

V nových laboratořích Morávkova pavilonu se nacházejí přístroje jako speciální mikroskop, zařízení pro analýzu buněk nebo tkání a dalších vzorků a jiné přístroje.

Centrum fungovalo už v minulosti s desítkami pracovníků a pokoušelo se o vznik banky vzorků, avšak až s přidělením evropské dotace vznikla kvalitní banka, která má 72.000 vzorků v podobě odebraných nádorů pacientů, vzorků DNA, tělních tekutin, ale i dalších tkání. „Můžeme tak lépe zkoumat, jak k rakovině dochází, jaké jsou její příčiny vzniku, jak je možné je nejlépe odhalit, jaké má nádor vlastnosti a jak je možné je cíleně ovlivnit,“ vyjmenoval Žaloudík. Ze získaných informací z výzkumu odebraných vzorků pak mohou lékaři těžit znalosti, které použijí u dalších pacientů.

Podle ředitele je na tom postaven celý projekt. Přestože už dříve různé obory tyto věci zkoumaly, díky projektu jsou lépe propojené. „Můžeme vše lépe koordinovat,“ doplnil Žaloudík. Pacienti pak mohou vědět o nemoci dříve, výzkum ale také pomáhá lépe určit léky na jejich léčbu. Kromě toho se pacienti mohou dříve dostat k nejnovějším lékům. Cílem projektu však není nové léky vytvářet. Podle Žaloudíka to vyžaduje stovky milionů dolarů, a proto na to nemá Česko peníze. „Nicméně když přijmeme ze zahraničí nový lék, můžeme ho v rámci kvalitní infrastruktury otestovat a pak používat,“ dodal Žaloudík.

Podle ředitele centra Dalibora Valíka je cílem nové infrastruktury zrychlit léčbu pacienta. „Má napomoct tomu, aby odcházel v optimálním čase, co nejlépe vyléčený a abychom uspokojili jeho touhu zbavit se nemoci,“ doplnil Valík.

Masarykův onkologický ústav je největší onkologické centrum v zemi. Ročně provede bezmála 200.000 ambulantních ošetření a hospitalizuje každý rok 10.000 lidí. Letos ústav slaví 80. výročí od založení.

Ohodnoťte tento článek!