Medici se budou učit v novém

výzkum, věda, laboratoř

Nové zázemí budou mít studenti Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Chystá se pro ně moderní budova Univerzitní medicínské centrum (UNIMEC) pro pět teoretických oborů. To vyroste na pozemcích školy vedle Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně.

Z původně plánovaných tří nových školních budov se zatím postaví pouze jedna, v budoucnu se však počítá s tím, že by se do moderního komplexu přestěhovala celá teoretická část fakulty.

Ještě blíž k realizaci je další projekt fakulty, Biomedicínské centrum. To bude zaměřeno především na výzkum náhrady funkcí selhávajících orgánů. Začne se stavět nejpozději v roce 2012. O peníze na projekty žádá škola Evropskou unii v projektu UNIMEC a Biomedicínské centrum z projektů VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace).

„Do nové budovy školy se přestěhuje pět teoretických oborů zabývajících se pokusy na zvířatech: fyziologie, patologická fyziologie, biologie, biofyzika a farmakologie,“ představuje velmi blízkou budoucnost děkan lékařské fakulty Boris Kreuzberg. Obory zatím sídlí v Pavlovově ústavu a Procháskově ústavu.

Předpokládá se, že v sousedícím Biomedicínském centru, bude velký zvěřinec, operační sály a laboratoře. „Náš výzkum je z velké míry založen na pokusech na zvířatech. Nejedná se o kočky nebo psi a větší zvířata, ale o krysy, myši, maximálně králíky, někdy prasata,“ uvádí děkan.

Nejpodstatnější pro požadavky EU však je, aby byl výzkum aplikovatelný do komerční sféry. To znamená, aby si na sebe centrum po vybudování vydělávalo samo. „Proto se musíme spojit s firmami, které se zabývají výrobou přístrojů nebo léků. Již dnes s nimi připravujeme smlouvy, jen z toho pak poplynou fakultě příjmy. Se státními penězi totiž škola pro financování chodu centra počítat nemůže.

Plný provoz nové budovy je plánován na rok 2014 až 2015. Přesunutí pěti oborů vyřeší zejména prostorové problémy fakulty. „Studenti se obzvláště v prvních ročnících tísní, často sedí při přednáškách na zemi,“ říká Kreuzberg.

Ve spojitosti s novou stavbou se musí řešit také infrastruktura. Spoustu peněz spolkne kanalizace a čistící stanice, která musí být vzhledem k odpadům, co do ní půjdou, velmi dokonalá. „Je velká škoda, že nakonec ministerstvu zdravotnictví nevyšly peníze na stavbu chirurgického pavilonu FN Plzeň, protože pak bychom mohli infrastrukturu řešit společně,“ lituje Kreuzberg.

Na jednu budovu školy dostane fakulta 172 milionu korun, stát bude ale asi o deset milionů více, dofinancovat budeme muset navíc patnáct procent, a z Prahy z rektorátu z toho dostaneme jen polovinu. Celkem tedy musíme zaplatit ze svého asi 22 milionů korun. Biomedicínské centrum je oproti tomu financováno celé z EU. Prostředky na stavbu UNIMEC budou z investičních prostředků fakulty, které se získávají z odpisů. Starosti to jsou, jdeme do finanční akce, na níž jsme nebyli zvyklí,“ předvídá děkan.

Vizualizace znázorňuje ještě tři další kostky. „To jsou auly, ale nevíme, zda se je podaří v první etapě vůbec vybudovat, nadražily by celou stavbu,“ vysvětluje Kreuzberg. Fakulta celkem žádala o 670 milionů korun, od EU dostane o třicet procent méně.

Ohodnoťte tento článek!