MEFA a REHAPROTEX 2004: aktuální sonda do zdravotní a sociální péče

Špičkové výrobky, které odrážejí poslední trendy v diagnostice, léčebných postupech, protetice a rehabilitaci. Výměna informací i zkušeností a diskuse mezi odborníky z České republiky a zahraničí. Přítomnost nejdůležitějších “decision makers”…

MEFA – 12. mezinárodní veletrh zdravotnické techniky a farmacie

Rehaprotex – 13. mezinárodní veletrh pro rehabilitaci, protetiku a zdraví

2.-5. listopad 2004, Brno – Výstaviště, Česká republika

Špičkové výrobky, které odrážejí poslední trendy v diagnostice, léčebných postupech, protetice a rehabilitaci. Výměna informací i zkušeností a diskuse mezi odborníky z České republiky a zahraničí. Přítomnost nejdůležitějších “decision makers” rozhodujících o nákupech nových technologií a výrobků ve zdravotnictví. Setkání zdravotně postižených s pracovníky humanitárních organizací a dalšími specialisty. Informace o prevenci závažných chorob a zdravém životním stylu pro širokou veřejnost. Prodejní centrum. Bohatý doprovodný program s prezentacemi léčebných a rehabilitačních metod, kulturními vystoupeními i sportovními aktivitami…

To vše a ještě mnohem více nabídnou 12. mezinárodní veletrh zdravotnické techniky a farmacie MEFA a 13. mezinárodní veletrh pro rehabilitaci, protetiku a zdraví REHAPROTEX, které na brněnském výstavišti proběhnou od 2. do 5. listopadu. Záštitu nad nimi převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Na straně vystavovatelů se bude prezentovat více než 600 firem ze 25 států. Sortimentu českých výrobců, kteří v posledních letech slaví exportní úspěchy na nejvyspělejších světových trzích, budou konkurovat exponáty přibližně 250 vystavujících firem ze zahraničí. Nejvíce zahraničních vystavovatelů přijede ze Slovenska, Německa, Maďarska a Rakouska. Ohlášena je řada novinek od nejnáročnější přístrojové techniky pro špičková nemocniční pracoviště přes vybavení ambulancí, rehabilitační pomůcky a ochranné prostředky až po specializovaný software. Již několik týdnů před akcí se o veletrhu MEFA a jeho návštěvě informovali odborníci z mnoha evropských zemí. Máme potvrzeny oficiální obchodní delegace z Polska, Maďarska, Německa, Rakouska, Slovenska a Itálie. Nejlepší exponáty budou stejně jako na minulých ročnících soutěžit o prestižní ocenění Zlatá MEFA a Zlatý REHAPROTEX.

Nosnou událostí je rozsáhlý mezinárodní Kongres MEFA konaný pod odbornou záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Pro letošní rok Kongres získal poprvé certifikát celoživotního vzdělávání a na přípravě přednášek se premiérově podílí Slovenská lekárska spoločnosť. Hlavním tématem byla vyhlášena „Rehabilitace jako nedílná součást nemocniční a ambulantní léčby“, v satelitních sympoziích však bude více než tisíc odborníků projednávat i širokou škálu dalších témat, mimo jiné péči o chronicky dlouhodobě nemocné, telemedicínu, klinickou genetiku, podiatrii, tuberkulózu, sportovní lékařství aj.

Hlavní mediální partner veletrhu MEFA

Hlavní mediální partner veletrhu REHAPROTEX

V doprovodném programu se s napětím očekává zasedání ředitelů nemocnic asociací ČR s účastí ministryně zdravotnictví paní Milady Emmerové na téma „Reforma zdravotnictví v ČR“. Další diskusní setkání bude věnováno systémové změně sociálních služeb. Na této konferenci s mezinárodní účastí bude hovořit i ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach, který vystoupí s informacemi o aktuálním stavu zákona o sociálních službách. Zástupci měst a obcí by si určitě neměli nechat ujít seminář „Národní rozvojový program mobility pro všechny“ na kterém půjde nejen o 180 mil. Kč uvolněných v příštím roce na financování vybudování kompletní bezbariérové trasy i s přiléhajícími budovami státních orgánů, ale hlavně se všichni účastníci dovědí informace o přípravě těchto projektů, způsobu jejich předkládání a mechanismu jejich posuzování a celou řadu dalších důležitých informací. Premiérově se na veletrhu představí největší nevládní zdravotnická a humanitární organizace světa Lékaři bez hranic, zástupci Evropského svazu lázní se sídlem v Bruselu přednesou návrh norem kvality pro evropské lázeňství, odborné semináře se zaměří na problematiku podnikání a pracovního uplatnění zdravotně postižených osob.

Zatímco veletrh MEFA je určen převážně odborné veřejnosti – zdravotnické i investorské, veletrh REHAPROTEX je navštěvován i širokou veřejností, pro kterou je připraveno mimo jiné Fórum zdravého životního stylu s různě zaměřenými poradnami podpory zdraví a rozšířená Poradna pro prevenci nádorových onemocnění nabízející konzultace se specialisty z Masarykova onkologického ústavu.

Novinkami veletrhu REHAPROTEX jsou Konzultační centrum pro odstraňování bariér v interiérech i exteriérech a Národní hry handicapovaných – společensko-sportovní setkání ústavů sociální péče a domovů důchodců. Své tradiční místo v pavilonu A zaujmou ukázky hipoterapie a canisterapie, kulturní vystoupení a prezentace neziskových humanitárních organizací „Pro Váš úsměv“. Bezbariérový Vlak dobré vůle, kterým na výstaviště tak jako v minulých letech dorazí stovky vozíčkářů, i celý doprovodný program budou vyjadřovat myšlenku solidarity a spolupráce mezi lidmi bez rozdílu zdravotního postižení – stejně jako samotné spojení veletrhů MEFA a REHAPROTEX.

Slavnostní zahájení 12. Mezinárodního veletrhu zdravotnické techniky a farmacie MEFA a 13. Mezinárodního veletrhu pro rehabilitaci, protetiku a zdraví REHAPORTEX se uskuteční 2.listopadu 2004 v 9.30 hodin v pavilonu V. Zahájení veletrhu se zúčastní ministryně zdravotnictví Milada Emmerová, ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach a další pozvaní hosté.

Brány brněnského areálu jsou otevřeny každý den od 10.00 do 18.00 hod., poslední den akce pouze do 15.00 hod.

(PR), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!