Mělničtí lékaři očekávají nápor na gynekologická lůžka

Už jen měsíc zbývá do konce života jedné ze tří stanic gynekologicko-porodnického oddělení mělnické nemocnice s poliklinikou. Změnu si vynutil požadavek zřizovatele zařízení na vyrovnaný rozpočet. Původní koncepce oddělení byla tři stanice…

První je pooperační gynekologie s jednotkou intenzivní péče, na druhém patře bývaly hospitalizovány pacientky se záněty, nádorovým onemocněním nebo i ženy v rizikovém těhotenství.

Třetí stanice je porodnice. Od prvního června zanikne stanice číslo dvě. „Gynekologická péče se přesune na stanici GI,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení Jan Zmrhal.

„Uzavření jedné stanice nepředstavuje omezení péče, ale nemocnici přinese úsporu ročních osobních nákladů ve výši téměř čtyři miliony korun,“ řekl k restrukturalizaci mluvčí kraje Martin Kupka.

Gynekologicko-porodnické oddělení bude ale i přesto respektovat smlouvu s VZP, takže vedle čtyř lůžek intenzivní péče bude i dál provozovat 55 lůžek akutních rozdělených na gynekologickou a porodnickou stanici.

Během května budou lékaři gynekologickou péči poskytovat zejména ve druhém patře, aby první uvolnili řemeslníkům. Změna se totiž neobejde bez drobných stavebních úprav.

„Pacientky chci ujistit, že v době úprav budeme péči poskytovat stále ve stejném rozsahu,“ řekl primář Zmrhal. Změna si vyžádá také přesuny lůžek, generální úklid a jiné uspořádání pokojů.

Úpravy čekají i porodnici. Občas se tak může stát, že na pokoji, kde byly dosud jen dvě maminky s novorozenci společně, budou tři. „Z hygienických a jiných důvodů se budeme snažit oddělit těhotné a šestinedělky,“ dodal primář, který předpokládá, že lůžkový fond bude mnohem intenzivněji využíván.

„Zejména na gynekologii očekáváme tlak na lůžka,“ vysvětlil. Lékaři tomu budou čelit přesunem části péče do ambulancí nebo zkrácením hospitalizace o jeden až dva dny, pokud to zdravotní stav pacientky dovolí.

Reforma oddělení přinese také příjemnou změnu v podobě dvou dalších nadstandardních pokojů. Ty i nadále zůstanou jednolůžkové, maximálně s přistýlkou pro rodinného příslušníka. Nezmění se ani rozsah nasmlouvaných služeb nebo ceny nadstandardních služeb.

Mělnický deník

Ohodnoťte tento článek!