Město a kraj si ostře vjely do vlasů: Kvůli nemocnicím

Titulní obrázek

Město Pardubice a krajský úřad si vjely do vlasů. Nepopulární „mytí hlavy“ si na jednání zastupitelstva Pardubic odbyl Josef Janeček, radní Pardubického kraje odpovědný za zdravotnictví. Důvodem byla koncepce zdravotnictví Pardubického kraje. Rada města již podruhé požádala kraj o její dodání podle dohody ze září minulého roku. Dokument, který měl na starost Josef Janeček, však dorazil s dvouměsíčním zpožděním a navíc sklidil od pardubických zastupitelů velmi kritickou reakci…

Primátor Jaroslav Deml říká, že situace v pardubické nemocnici není dobrá

Koncepce? Na nic!

„Takřka sto procent zastupitelů města, po seznámení s materiálem, se shodlo na tom, že se vůbec nejedná o koncepci, ale jen o soubor statistických údajů,“ řekl primátor Pardubic Jaroslav Deml. „Situace v pardubické nemocnici není dobrá a obavy nadále přetrvávají,“ dodal Deml.

„Kraj reformní kroky podnikl. Vytvořili jsme stabilní síť čtyř okresních nemocnic a jedné krajské. Další čtyři zařízení jsme přetvořili na léčebny dlouhodobě nemocných. Jednu nemocnici jsme dokonce zachránili před krachem, ke kterému ji dotlačily vnější vlivy. Tím myslím špatně nastavený systém plateb zdravotních pojišťoven i ničím nekryté navyšování mezd, které prosadila ČSSD. Kraj v současné době neřeší koncepci zdravotnictví, řešíme zadlužování nemocnic kvůli nízkým platbám pojišťoven,“ bránil se Janeček.

Dialog, který zastupitelé s Janečkem vedli, se pak točil v jakési spirále.

Zastupitelé se dožadují sepsání koncepce, přičemž formu, kterou Janeček zvolil, považují za naprosto nedostačující.

„Jak dlouho bude kraj schopen odvracet nemocniční bankroty? Nemocnice omezují péči a jejich převod na akciové společnosti byla chyba. Jediná výhoda převodu byla v tom, že se tímto kraj vyhnul předepsaným mzdovým tarifům a mohl začít šetřit na platech zdravotníků,“ prohlásil na adresu kraje Jan Linhart zastupující Zelenou pro Pardubice.

„V žádném případě nedochází k omezování péče, ta naopak mírně roste. Nemocnice se ale chová více jako firma. Přizpůsobuje tedy neakutní péči platbám zdravotních pojišťoven,“ vysvětloval Janeček.

Zástupitelé Pardubic nakonec na zasedání odsouhlasili, že krajskému úřadu odešlou již druhou žádost o koncepci zdravotnictví .

Regionální deník

Město a kraj si ostře vjely do vlasů: Kvůli nemocnicím
Ohodnoťte tento článek!