Město bude hledat partnera ke společnému řízení nemocnice

Po čtyřech letech, kdy nemocnici v Žatci v rámci vynuceného odstátnění převzalo do svého majetku město, směřuje zdravotnické zařízení k další výrazné změně. Kvůli vysokým finančním nákladům bude radnice hledat „ekonomického partnera“ a s ním se podílet na provozování nemocnice…

ŽATEC – Znamenat to bude snížení výdajů na zdravotnictví z městské pokladny, ale zároveň i menší vliv města na rozhodování o dění v nemocnici a její řízení.

Po dlouhých debatách o zvažované změně v systému provozování nemocnice, trvajících od počátku roku, schválilo toto rozhodnutí v závěru května zastupitelstvo města.

„Nemocnice dostane ještě letos potřebné peníze od města na provoz, o konkrétní částce bude jednat její vedení s radou města. Zároveň bude vypsáno poptávkové řízení na hledání partnera ke společnému řízení a financování nemocnice, a to do 31. července. Podle našich nynějších představ by měl partner vstoupit do nové provozovatelské společnosti od 1. ledna 2002,“ tlumočila rozhodnutí zastupitelstva jeho členka Jindřiška Riedlová (zvolena za ČSSD), která usnesení v tomto duchu kolegům navrhla.

Verdiktu o nemocnici předcházela už tradičně dlouhá diskuze s řadou zajímavých názorů. Početná skupina zastupitelů se dlouho stavěla proti novému, dosud neznámému „ekonomickému partnerovi“, jímž bude soukromá společnost, a žádala zachování současného stavu, tedy stoprocentní vlastnictví, řízení i financování městem.

„Firma, jejíž zástupci se tu osobně ucházeli o vstup do nemocnice, nevzbudila mou důvěru. Dávám návrh, aby nemocnice zůstala městským zařízením a abychom jí z rozpočtu garantovali pravidelný příspěvek pět miliónů korun ročně,“

uvedl například Bohuslav Kuneš (US).

„Ani tím, že necháme do nemocnice kohosi přistoupit, se město nezbaví finančních závazků. To bychom ji museli opustit úplně, ale pak samozřejmě občanům budeme těžko vysvětlovat, proč nemáme vliv na to, že se nemocnice třeba i zavírá,“ připomněl Pavel Beneš (ČSSD) a podpořil návrh B. Kuneše. Pro něj se ale zvedlo jen osm rukou, ke schválení chyběly tři hlasy.

Proti změnám v nemocnici se stavěli i lidé, působící v jejích řídících orgánech.

„Hledáním partnera se město dostává na tenký led. Těžko bude kontrolovat dodržování smluv, nový subjekt bude nepochybně brzy chtít omezit všechny provozy, které nepřinášejí zisk, což se týká třeba lůžek na dětském oddělení či gynekologii. Investice půjdou do rehabilitací a dalších nadstandardních, placených služeb,“ řekl Vladimír Valeš (ODS), předseda správní rady nemocnice a zároveň člen zastupitelstva (z obou funkcí však v jiné souvislosti odchází).

„Město přebíralo nemocnici roku 1997 s dluhem přes šest miliónů korun, nyní je provozující společnost založená městem zcela bez závazků a na provoz dokáže vydělat,“ řekla Jitka Elznicová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Nemocnice Žatec.

Po únavné debatě a následné přestávce se nicméně 13 zastupitelů přiklonilo k variantě „hledání partnera“.

Deník Lučan, 6.6.2001

Ohodnoťte tento článek!