Město chce vlastní LDN

Do druhého čtení v parlamentu jde tento týden návrh zákona o reformě veřejné správy. Ačkoliv existuje mnoho pozměňovacích návrhů, jedno je podle přednostky okresního úřadu jasné…

V rámci reformy veřejné správy dojde k převedení zřizovatelských funkcí, mechanismus však není jasný.

Česká Lípa – Do druhého čtení v parlamentu jde tento týden návrh zákona o reformě veřejné správy. Ačkoliv existuje mnoho pozměňovacích návrhů, jedno je podle přednostky okresního úřadu jasné. Okresní úřady už nebudou zřizovateli žádných organizací.

„K 1. lednu 2003 bychom měli předat zřizovatelské funkce, a to buď kraji nebo obcím,“ potvrdila JUDr. Helena Brožovská a dodala, že některé obce projevily zájem stát se zřizovateli sociálních nebo zdravotnických zařízení. „Jedná se například o Mimoň, která chce, aby jí zůstal domov důchodců nebo Česká Lípa, jež má zájem o ústav sociálních služeb na Svárově či o nemocnici Pod Holým vrchem.“

V této podle přednostky zásadní věci požádal okresní úřad o stanovisko hejtmana kraje. „Zájem obcí o zřizovatelské funkce k některým zařízením projednala i rada kraje a dostali jsme vyjádření, že nemají námitek proti převedení mimoňského domova důchodců a českolipského ústavu sociálních služeb,“ uvedla JUDr. Brožovská. „Teď záleží na tom, co parlament ve druhém čtení schválí.“

Mechanismus převodu může být takový, že všechny organizace přejdou na kraj, který pak některé převede na obce, anebo bude uzákoněn postup, který umožní obcím převzít zařízení přímo od okresních úřadů.

Tento postup se týká také devíti zdravotnických zařízení, která by s výjimkou nemocnice Pod Holým vrchem měla také přejít pod kraj. „Koncem minulého týdne jsme jednali s krajským radním, pověřeným vedením rezortu zdravotnictví Jiřím Hromádkou a MUDr. Vladimírem Richtrem, vedoucím odboru zdravotnictví KÚ. Postupně se chtějí seznámit s problematikou, a tak jsme navštívili nemocnice v České Lípě a záchranku. V dubnu pak bude výjezdní zasedání výboru pro zdravotnictví v českolipské nemocnici, kde se budou projednávat jak obecné otázky, týkající se tohoto rezortu, tak i problematika okresní nemocnice,“ dodala JUDr. Brožovská.

EVA VLASTNÍKOVÁ, Českolipský deník, 14.3.2002

Ohodnoťte tento článek!