Město Kladno dotuje služby a péči o seniory devíti miliony korun

Středisko komplexní sociální péče Fontána bylo až do konce loňského roku pod správou Magistrátu města Kladna. Zajišťuje komplexní pečovatelské služby pro příchozí i lidi v domácnostech. Má téměř šest desítek zaměstnanců, kteří…

Středisko komplexní sociální péče Fontána bylo až do konce loňského roku pod správou Magistrátu města Kladna. Dnes je obecně prospěšnou společností, což umožňuje její provoz financovat z více zdrojů (dotace od zřizovatele a státu, příspěvky od sponzorů) a lepší podmínky v daňové oblasti.

Jako samostatný právní subjekt může středisko podstatně snadněji a rychleji sociální služby rozšiřovat a zkvalitňovat. Fontánu najdete v ulici 5. května (bývalá školka proti GDM). Zajišťuje komplexní pečovatelské služby pro příchozí i lidi v domácnostech. Má téměř šest desítek zaměstnanců, kteří zajišťují chod pečovatelské služby v celém městě i Domovinky, což je denní pobyt seniorů, střediska osobní hygieny, domů s pečovatelskou službou, vyvařoven, vykonávají terénní sociální služby, poradenskou činnost, starají se o kulturní i vzdělávací aktivity seniorů.

Hezké zázemí

„Naší snahou je umožnit seniorům co nejdéle setrvat v domácím prostředí, aby mohli aktivně užívat podzimu života, osamělým umožnit setkání se stejně starými lidmi a rodinám zase pomoci při péči o svého nejbližšího,“ přibližuje význam Fontány vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Kladna Mgr. Marie Vacková. Od nového roku, co Fontána sídlí v budově bývalé školky, se tu stále něco opravuje a vylepšuje. Vyměněno bylo topení, dveře, nábytek, podlahové krytiny, malovalo se. Na zahradě, která také postupně dostává jinou podobu, byly vybudovány nové chodníky.“Veškeré úpravy jsou prováděny za provozu, proto s velikým ohledem na věk a zdravotní stav našich klientů,“ubezpečila Mgr. Vacková. Středisko komplexní sociální péče, o.p.s., Fontána letos hospodaří se 17 miliony korun. Od státu na svoji činnost dostalo přes pět milionů, tři miliony jsou jeho vlastní příjmy a zbytek – devět milionů korun – získá jako dotaci od statutárního města Kladna.

Pečovatelská služba

Ve městě Kladně pomoc pečovatelské služby využívá na 600 klientů. Jedná se především o lidi osamělé nebo různě zdravotně hendikepované. Terénní pečovatelky těmto seniorům nakoupí, obstarají nejrůznější pochůzky, pomohou v domácnosti, s obědem i s ranní hygienou, uklidí, doprovodí k lékaři. V Kladně-Rozdělově a v ulici Železničářů jsou domy s pečovatelskou službou. Slouží občanům, kteří jsou sice soběstační, ale potřebují drobnou pomoc v domácnosti. Další velmi žádanou službou je rozvážka obědů. Denně auta pečovatelské služby rozvezou do domácností v různých částech města na 200 obědů. Další zájemci o kompletní polední menu si docházejí do některé ze dvou vyvařoven (vyvařovna ve Fontáně denně vaří na 200 obědů). Zájemci o obědy se mohou informovat přímo ve Fontáně nebo se obrátit na sestry pečovatelské služby.

Domovinka

Domovinka zajišťuje denní pobyt méně soběstačných seniorů. Chodí sem starší lidé, kteří žijí sami nebo v rodině svých dětí a přes den nechtějí nebo nemohou být sami. Auto z Fontány je ráno vyzvedne doma, doveze do Domovinky a odpoledne zase přiveze. Denně sem přichází v průměru 25 lidí, jejichž věkový průměr je 72 až 74 let. Mají připraven bohatý program zahrnující možnost účastnit se rehabilitačního cvičení, kulturních pořadů, setkání se zajímavými lidmi i dětmi z mateřských škol, promítání filmů, výletů do okolí Kladna, společné vycházky či předčítání, v letních měsících posezení v zahradě. Hojně využívají i služby místního střediska osobní hygieny, kde se mohou za pomoci odborně školeného personálu vykoupat, umýt vlasy, nechat si ošetřit nohy nebo si sem donést prádlo a zde mu ho vyperou i vyžehlí. Ale to mohou i občané, kteří jiných služeb Fontány nevyužívají.

Zázemí aktivního života

Díky stopadesátitisícovému sponzorskému daru od společnosti ECK Generating mohla být nábytkem – židlemi a stoly – vybavena místnost, kterou dnes využívají návštěvníci Domovinky pro různé pracovní terapie, vzdělávací a jiné aktivity. Senioři se při přednáškách, besedách i setkáních s odborníky dozvědí řadu užitečných rad například ze zdravé výživy nebo jak si zajistit aktivitu i ve zralém věku. Velmi navštěvovaná je také pracovní terapie, kde lidé malují, háčkují, vyšívají, vyrábějí nejrůznější dárky Všech těchto aktivit se mohou vedle pravidelných návštěvníků Fontány zúčastňovat i volně příchozí senioři. Poděkování za osobní dar – 15 tisíc – patří i paní Prokopové, která Fontánu navštěvuje. Za tyto peníze byly koupeny tři stoly do Domovinky.

Linka důvěry pro seniory

Každé období života člověka má svá úskalí a záleží na jedinci, jak se mu je podaří překonat. Přímo žhavou novinkou se ve Středisku komplexní sociální péče, o.p.s., Fontána stala poradenská činnost, kde každý pátek odborníci pomáhají zájemcům najít řešení jejich momentálních sociálních problémů. Poskytují také nejrůznější rady pro seniory a jejich rodinné příslušníky. Máte-li telefon a nějaké osobní problémy, musíte si zapamatovat číslo linky důvěry pro seniory – 664 666. Zatím je tato služba v samých počátcích, ale už první dny zprovoznění linky ukazují, že je velmi potřebná.

Plány a rada na závěr

Kolektiv pracovníků SKSP Fontána, o.p.s., Kladno má bohaté plány, jak sociální služby v našem městě dále rozvíjet. Chystají se třeba ve spolupráci s Městskou policií Kladno zavést linku okamžité pomoci, pořádat chtějí společenské akce, půjčovat nejrůznější pomůcky pro domácí péči o seniory, chuť mají i na organizování univerzity třetího věku. Veškeré vaše dotazy na možnost využívání služeb Střediska komplexní sociální péče Fontána, o.p.s., vám ochotně zodpoví na telefonu 0312/66 32 24 vedoucí střediska Z. Kučerová nebo vrchní sestra pečovatelské služby I. Schäferová.

čtk, Kladenský deník, 25.06.2002

Ohodnoťte tento článek!