Město nemocnici neutáhne

Členové zastupitelstva budou hodnotit návrh radních Pardubického kraje na restrukturalizaci zdravotnických zařízení v kraji. „Tato restrukturalizace spočívá v postupném útlumu akutních lůžek…

Vysoké Mýto – O nemocnici se před časem začala zajímat společnost Mediterra. Požadovala neoficiálně některé údaje o provozu zařízení, na oficiální úrovni však se zřizovatelem vůbec nejednala.

Zastupitelstvo města se bude na zítřejším veřejném zasedání zabývat důkladně budoucností vysokomýtské nemocnice.

Stát nebude platit

Členové zastupitelstva budou hodnotit návrh radních Pardubického kraje na restrukturalizaci zdravotnických zařízení v kraji, mj. co bude dále s vysokomýtskou nemocnicí.

„Tato restrukturalizace spočívá v postupném útlumu akutních lůžek v naší nemocnici, jak o tom ostatně jednáme již delší čas. V současné době jde především o ekonomiku provozu tohoto zařízení. A právě ekonomika nás nutí k jednáním, neboť stát nechce do svého majetku vložit vůbec nic. Chtěl by tuto záležitost přenést zcela na nás, přesněji řečeno na město Vysoké Mýto,“ vysvětlil starosta města Bohuslav Fencl.

Podle názoru Bohuslava Fencla je však naprosto jasné, že město nemůže nemocnici a její provoz v budoucím období „utáhnout“:

„Z toho důvodu jsme vstoupili do jednání se zástupcem oboru zdravotnictví Pardubického kraje – členem rady kraje Josefem Janečkem. Posoudíme situaci z toho pohledu, že akutní lůžka v nemocnici budou postupně zanikat a vznikne v ní centrum pro doléčování pacientů z okolních nemocnic, to znamená konkrétně pro Litomyšl, Ústí nad Orlicí a případně ještě pro Chrudim a Pardubice.“

Nekonkrétní zájem

Všechna tato zařízení mají nedostatek lůžek tohoto typu. Vlastní lůžka by využila tato zařízení k rychlejšímu zajištění operací, na něž pacienti čekají také třeba dva nebo tři měsíce.

Záležitost není tedy právě jednoduchá, nedá se vyřešit naráz. Na toto téma se konala dvě jednání, nyní se problémem bude podrobně zabývat zastupitelstvo. Před časem se začala o nemocnici zajímat jistá společnost Mediterra.

„Není však vůbec jasné a průhledné, o co jde. Společnost zatím jen neoficiálně od nás požadovala nějaké údaje o nemocnici, jenže jsme zjistili, že není právě šťastné někomu podobné údaje předávat. Domluvili jsme se tedy, ať požádají oficiálně prostřednictvím rady a města jako zřizovatele nemocnice,“ podotkl starosta Bohuslav Fencl. Dodnes však k ničemu podobnému nedošlo, zástupci společnosti radnici nenavštívili, a to přes výzvu vedení města, že by o nemocnici chtělo jednat.

JIŘÍ KONÍČEK, Orlické noviny, 25.6.2002

Ohodnoťte tento článek!