Městská nemocnice Ostrava navrhla opatření k lepšímu hospodaření

Ostravští radní schválili soubor nápravných opatření, která by měla vést ke zkvalitnění hospodaření v Městské nemocnici Ostrava. Návrhy na změny v nemocnici si město vyžádalo od nynějšího vedení poté, kdy forenzní audit provedený ve zdravotnickém zařízení, odhalil pochybení v hospodaření.

Novinářům to řekl primátor Tomáš Macura (ANO).

Forenzní audit se zaměřil na období let 2011 až 2014 a město ho do nemocnice poslalo poté, kdy některá pochybení zjistili už auditoři města. Audit podle vedení města poukázal i na zakázky na nákupy léků, zdravotnického zařízení i techniky zhruba za 700 milionů korun, na které nebyla vyhlášena soutěž. Soubor nápravných opatření měl do konce března předložit vedení města Josef Grochol, který byl řízením nemocnice pověřen loni v létě.

„Opatření, která předložena byla, jsou ve dvou hlavních oblastech. První oblast je vnitřní kontrolní systém nemocnice, kdy už jsou odstraněny základní nedostatky týkající se chybějící evidence o veřejných zakázkách,“ uvedl Macura. Provedeny podle něj byly rovněž některé organizační změny, například ve fungování obchodního a ekonomického útvaru nemocnice.

„Ta druhá oblast, na kterou reaguje ten soubor opatření, je oblast veřejných zakázek, kde také došlo k významným změnám. Vypovídají se postupně nevýhodné smlouvy. Zahajují se soutěže i v oblastech, kde se dříve nesoutěžilo,“ řekl Macura.

Rada ale uložila Grocholovi doplnit materiál ještě informací o tom, zda městská nemocnice s ohledem na pochybení zjištěná auditory bude uplatňovat nějaké náhrady nebo postihy bývalých či současných zaměstnanců, kteří by mohli být za pochybení zodpovědní.

Grochol ČTK řekl, že nemocnice například posílila oddělení veřejných zakázek. „My jsme za loňský rok vysoutěžili 85 výběrových řízení, letos máme v plánu 130. Na to, aby ta nemocnice byla opravdu pokryta novými smlouvami, potřebujeme další rok,“ uvedl Grochol. Za nejzásadnější opatření považuje například elektronickou evidenci smluv, kterou nemocnice bude zveřejňovat i na webu. „Přislíbili jsme městu i rozšíření účetního softwaru tak, aby docházelo k jasnému párování faktury, objednávky a smlouvy,“ řekl Grochol, který se přihlásil i do výběrového řízení na ředitele, které město před časem vypsalo. O novém řediteli nemocnice by se mělo rozhodnout tento měsíc.

Ohodnoťte tento článek!