Městská nemocnice Ostrava připravuje plán svého rozvoje

Městská nemocnice Ostrava by na počátku příštího roku měla mít dokončen generel svého rozvoje. Jde o strategický dokument, který by měl ukázat budoucí podobu nemocnice a stanovit její potřeby.

„Generel bude nejdůležitějším dokumentem pro budoucí rozvoj nemocnice. Je to strategický dokument, který by nám měl určit její budoucí podobu s výhledem na více než 20 let. Když známe ten cílový stav, můžeme plánovat jednotlivé investiční akce tak, aby na sebe navazovaly,“ řekl Mariánek.

Nemocnice je příspěvkovou organizací města, které letos zřídilo fond určený pro rozvoj tohoto zdravotnického zařízení, do nějž chce pravidelně vkládat peníze. Je v něm zhruba 250 milionů korun, dalších 200 milionů korun by do fondu mělo přibýt ještě letos. Tyto peníze by měly jít právě na další rozvoj nemocnice, která je podle mínění vedení města dlouhodobě nedostatečně financovaná.

Nově vznikající generel, který zpracovává téměř za milion korun soukromá společnost, by měl řešit například i léta zamýšlený objekt centrálních operačních sálů. „Chceme je jednoznačně vybudovat, ale chceme, aby to mělo logiku. Tím, že jsme založili fond na rekonstrukci a obnovu nemocnice, jednoznačně deklarujeme, že si opravdu chceme jednak nemocnici ponechat a jednak ji chceme celou spravit,“ řekl Mariánek. Podle něj by do fondu na rozvoj nemocnice mělo směřovat minimálně 200 milionů korun ročně.

Přestože generel bude hotov až počátkem příštího roku, město už nyní počítá s nezbytnou rekonstrukcí lůžkové části chirurgie. Náklady na modernizaci by měly být zhruba 100 milionů korun.

Podle ředitele nemocnice Petra Uhliga kromě centrálních operačních sálů potřebuje nemocnice například modernizovat urgentní příjem. Zdravotnické zařízení slouží pro spádovou oblast zhruba 350.000 pacientů.

Ohodnoťte tento článek!