Mezi budoucími zdravotními sestrami roste zájem o práci v České republice

Studenti středních odborných zdravotnických škol (SŠ) plánují v 65 % případů hledat po ukončení jejich studia zaměstnání v České republice. V roce 2016 bylo rozhodnuto pro práci v ČR 63 % těchto studentů. Nárůst v tomto směru sledujeme také u studentů vyšších odborných zdravotnických škol (VOŠ), kdy v roce 2017 upřednostnilo práci v tuzemsku 86 % studentů, v roce 2016 to bylo 81 % studentů.

Také studenti vysokých zdravotnických škol (VŠ) preferují čím dál častěji práci v České republice. Meziroční nárůst u těchto studentů byl o 5 procentních bodů, tj. ze 76 % (2016) na 81 % (2017). Hlavní faktory, které studenty SŠ, VOŠ a VŠ ovlivňují při výběru místa vykonávání jejich budoucí praxe v České republice, jsou plat, pracovní kolektiv, lokalita nemocnice včetně její dostupnosti i možnosti dopravy a v neposlední řadě také vyváženost pracovního a osobního času. Studenti, kteří jsou po ukončení studia rozhodnuti hledat zaměstnaní mimo segment zdravotnictví, uvádějí jako nejčastější příčiny jejich jednání nedostatečné finanční ohodnocení, nenaplnění očekávání studia daného oboru, „špatnou volbu oboru“ (ve smyslu nepřipravenosti na práci s lidmi a ve směnách) a neadekvátní prestiž nelékařského zdravotnického povolání. Tyto závěry vyplynuly z průzkumu, který na přelomu roku 2017 realizovala nezisková organizace HealthCare Institute, o.p.s.

V rámci 2. ročníku celostátního projektu „Barometr mezi studenty zdravotnických škol“ byli osloveni studenti z celkem 109 středních, vyšších odborných a vysokých zdravotnických škol v České republice. Celkově se do tohoto průzkumu, který byl primárně zaměřen na studenty 3. a 4. ročníku SŠ, 1. až 3. ročníku VOŠ a 1. až 3. ročníku VŠ, zapojilo 2.052 studentů (v roce 2016 to bylo 1.583 studentů).
Cílem tohoto unikátního celostátního průzkumu bylo, stejně jako v loňském roce, zjistit, jaké množství studentů zdravotnických škol plánuje po ukončení studia hledat zaměstnání v České republice a také identifikovat hlavní příčiny či důvody jejich jednání.

Ohodnoťte tento článek!