Mezinárodní den duševního zdraví: lidem s duševním onemocněním pomůže mapa služeb

Čtvrtina až třetina populace se každý rok setká s nějakou formou duševního onemocnění. Národní ústav duševního zdraví proto spouští unikátní on-line mapu služeb pro lidi s duševním onemocněním.

TISKOVÁ ZPRÁVA NÚDZ

Ve společnosti existuje mnoho stereotypů, které vedou 
k diskriminaci lidí s duševním onemocněním a k jejich menší ochotě se léčit. Lidé často odmítají své potíže řešit včas, bojí se, že se o jejich potížích dozvědí ostatní, či neznají možnosti služeb ve svém okolí. V některých oblastech služby nenajdou vůbec žádné.

Povědomí o dostupných službách chybí, mapa to má změnit

V současnosti duševní nemoci způsobují 14 % celkové globální zátěže společnosti způsobené všemi onemocněními dohromady. Alarmující je zejména jejich příspěvek v ukazateli „celkový počet let žitých s onemocněním“, kde mezi prvními 20 nejzávažnějšími diagnózami nalezneme 7 psychiatrických.

Paradoxně se duševní onemocnění často pojí s vysokou mírou stigmatizace ze strany společnosti, což nepřímo vede k sociálnímu vyloučení a ekonomické zátěži. Také v České republice je velmi rozšířené negativní vnímání lidí s duševním onemocněním a stigmatizující postoje zastávají často i lékaři a zdravotnický personál. Lidé často odmítají své zdravotní problémy řešit včas, bojí se, že se o jejich potížích dozvědí ostatní, či neznají možnosti služeb ve svém okolí, následkem čehož se jejich zdravotní stav nadále zhoršuje. Právě na poslední nedostatek reaguje mapa služeb pro lidi s duševním onemocněním.

„Lidé mnohdy o poskytovaných službách ve svém okolí nevědí, mapa má proto přispět ke zvýšení využívání služeb a především k jednoduššímu a rychlejšímu vyhledání vhodného poskytovatele,“ osvětluje Petr Winkler, vedoucí výzkumného programu Sociální psychiatrie. „Na péči o duševní zdraví je stále co zlepšovat. Jedním z problémů její organizace je nedostatečné povědomí veřejnosti o tom, jak a které služby jsou dostupné a s jak vysokým „prahem“, jenž se musí překročit. Důsledkem toho je chaotické tápání lidí v nouzi, kdy nejčastější je zkratkovité kontaktování vzdálených, málo dostupných, leč mediálně známých autorit a ignorování daleko bližších a uživatelsky přátelštějších služeb,“ dodává Cyril Höschl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví.

Ovládání mapy, již lze nalézt zde, je intuitivní, aby ji mohli používat jak odborníci z oblasti duševního zdraví, tak i jednotlivci s duševním onemocněním a jejich blízké osoby. Kromě poskytovatelů služeb pro lidi s duševním onemocněním mapa zachycuje také poskytovatele krizové pomoci a ambulantní psychiatry.

Konference s účastí světových kapacit

Mapa je publikována u příležitosti Mezinárodního dne duševního zdraví a je dalším příspěvkem vědecké komunity k dlouho očekávané reformě psychiatrické péče. V této souvislosti také srdečně zveme na konferenci „Beyond Stigma, Towards Equity“, kterou pořádá Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, King’s College London a Association for the Improvement of Mental Health Programmes. Na konferenci bude prezentován současný stav výzkumu ve světě a v České republice. Konference představuje výchozí bod pro budoucí spolupráci na snižování stigmatizace ve střední a východní Evropě. Konference se uskuteční 15. října v Praze (www.beyondstigma.cz).

Ohodnoťte tento článek!