Mezinárodní filmový festival se zdravotnickou tematikou Křišťálové srdce Poděbrady 2002

Snímky budou soutěžit ve dvou základních kategoriích: publicistické (postavení lékaře a pacienta, civilizační choroby) a dokumentární (film a medicína, věda a výzkum aj.). Současně zde bude probíhat Satelitní sympozium ČLK a MZ…

Pod záštitou MZ a ministra vnitra Stanislava Grosse proběhne v lázeňském městě Poděbrady 3. až 6. června Mezinárodní filmový a televizní festival se zdravotnickou tematikou nazvaný Křišťálové srdce Poděbrady 2002. Snímky budou soutěžit ve dvou základních kategoriích: publicistické (postavení lékaře a pacienta, civilizační choroby) a dokumentární (film a medicína, věda a výzkum na lékařských fakultách, film a škola). Snímky představí nové léčebné metody, seznámí diváky s průběhy složitých operací, s lázeňskou péčí, novými zdravotními materiály, s výzkumem léčiv apod. Ze třiceti nominovaných snímků vybere vítěze odborná porota složená z publicistů i lékařů.

Současně zde bude probíhat Satelitní sympozium České lékařské komory a MZ, na kterém budou přednášet prezident ČLK David Rath, ministr zdravotnictví Bohumil Fišer, hlavní hygienik ČR a náměstek MZ Michael Vít, zástupci z řad poslanců a další. Diskusní fórum ředitelů nemocnic ČR (doposud přislíbilo účast sto ředitelů) bude jednou z příležitostí porovnat situaci v různých podmínkách. Od příštího ročníku počítají tvůrci festivalu také s udílením zvláštní ceny pro nejlepší nemocnici v ČR. Na letošním sympozium by se tedy mělo diskutovat také o kritériích, která by měla taková nemocnice splňovat. Další doprovodnou akcí bude sympozium Zdravých měst, na které je pozvána řada starostů z Asociace zdravých měst ČR. Účastníci se budou zabývat faktickým stavem zdravotnických zařízení i novými podmínkami pro jejich výstavbu a rekonstrukci, jež souvisí z integrací ČR do Evropské unie.

Město Poděbrady ožije v době festivalu typickým lázeňským ruchem. Jsou připraveny koncerty klasické hudby, projížďky parníkem i na koni. Účastníci si také budou moci vyzkoušet léčebné procedury a masáže.

(pf), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!