Mezinárodní konference Rodina – zdraví – nemoc

V pořadí již šestá mezinárodní konference „Rodina – zdraví – nemoc“ se uskutečnila dne 13. 10. 2016. Organizátorem byl Ústav zdravotnických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ve Zlíně se tato konference uskutečnila podruhé. Tradice konferencí na toto téma začala v roce 2011 na Slovensku v Ružomberku. Od té doby se v pořádání střídají tři univerzity v Polsku, České republice a již zmíněném Slovensku.

Od příštího roku se do pořádání zapojí další polská univerzita. Že konference je vpravdě mezinárodní, dokládají počty účastníků. Letos to bylo 35 vysokoškolských pedagogů, z toho 18 z ČR, 12 ze SR a 5 z Polska.

Odborníci, kteří se konferencí „Rodina – zdraví – nemoc“ zúčastňují, seznamují s výsledky realizovaných ukončených nebo právě řešených výzkumných projektů. Do programu jsou tradičně zařazována témata, která se zabývají péči o člověka v kompetenci porodních asistentek, dále je to péče o člověka ve zdraví a nemoci z úhlu pohledu všeobecných sester a zdravotně sociálního pracovníka. Na konferenci byla přítomna také nemocniční kaplanka a odbornice, které se zaměřují na péči o pozůstalé a vyrovnání se s úmrtím blízkých. Všechny příspěvky měly vysokou odbornou úroveň a těžko by se některý z nich preferoval.

Bez nadsázky lze konstatovat, že tato konference se stala již tradicí a má vysokou nejen vědeckou, ale i společenskou hodnotu. Tak, jak rodina je místem setkávání těch, kteří k sobě patří, tak naše konference jsou místem pro setkávání odborné veřejnosti, kterou spojuje jedno velké, nevyčerpatelné téma – „rodina – zdraví – nemoc“.

Jednotlivé příspěvky jsou v recenzovaném sborníku: KUDLOVÁ, Pavla (ed). Rodina – zdraví – nemoc. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, 2016. ISBN 978-80-7454-615-0.

Ohodnoťte tento článek!