Mezinárodní sympozium Etická dimenze péče

ERWIN BÖHM INSTITUT

ERWIN BÖHM INSTITUT ve spolupráci s Mladou frontou a. s., divize Medical Services, pořádají mezinárodní odborné sympozium s prof. Erwinem Böhmem: Etická dimenze péče, která se koná v pondělí 11. 12. 2017, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Program Konference Etická dimenze péče

Program (10.00–17.00 hodin)

Prof. Erwin Böhm opět v Praze „Nejen chlebem živ je člověk…“
Nová legislativa pro dlouhodobou péči v Rakousku a Německu
Implementace biografie do praxe – zkušenosti z projektových domů
Dárek pro vás – Adventní zpěvy (dívčí pěvecký sbor Cancioneta Praga – vánoční koledy pro Vaše potěšení a klid na duši)

Základní vstupné 950 Kč/35 €, snížené vstupné 250 Kč (studenti po předložení karty ISIC)
Účastníci odborného sympozia obdrží certifikát o účasti akreditovaný u ČAS a POUZP.

Kontakt: e-mail: ebinbio@gmail.com, www.ebinbio.cz
e-mail: matouskova@mf.cz, www.medical-services.cz

Konference se koná pod záštitou České asociace sester, Ministerstva práce a sociálních věcí a Hlavního města Prahy,
E. Böhm: „Nejen chlebem živ je člověk“

prof. Erwin Böhm

Úvodní zdravice
PhDr. Eva Procházková, Ph.D.
ředitelka EBIN/ČR/SK

PhDr. Eva Procházková, Ph.D.

Moderace:
Mgr. Martin Dürrer
čestný člen E.D.E.
E.D.E.–Evropská asociace ředitelů
pobytových služeb pro seniory

10.00–10.15
Úvodní slovo:

Mgr. Ilona Antoníčková, členka prezidia ČAS
Ing. Jiří Procházka, viceprezident pro pobytové služby APSSČR

10.15–11.30
Prof. Erwin Böhm
autor psychobiografického modelu péče
ETICKÁ DIMENZE PÉČE
(PBM)

11.30–12.00
Marianne Kochanski
ředitelka ENPP/EU
Nový zákon pro dlouhodobou péči v Německu a psychobiografický model péče

12.00–12.15
Slavnostní předání certifikátů
psychobiografického modelu péče
pracovní skupině z Palaty/Praha a z DS Bechyně

12.15–12.45
Polední přestávka
Oběd

12.45–13.00
Módní přehlídka–vývojová řada oblečení pro personál v sociálních službách

13.00–13.30
Mgr. Kurt Shalek
CARITAS Vídeň, Rakousko
Biografie a její začlenění v nové legislativě pro dlouhodobou péči v Rakousku

13.30–14.00
PhDr. E. Procházková, PhD.
Erwin Böhm Institut
certifikovaná lektorka PBM s mezinárodní akreditací
Biografie a etická dimenze péče.
Etika pro klienta, péči a pečovatele

14.00–14.15
Projektový tým
Domov pro zrakově postižené
Palata–Praha
Implementace diferenciální diagnostiky podle Böhma do praxe
Projektové práce v rámci vzdělávání v psychobiografickém modelu péče (PBM)

14.15–14.30
Projektový tým
Domov pro seniory
Bechyně
Diagnostika stupňů regrese u klientů s dg. demence
Projektová práce v rámci vzdělávání v psychobiografickém modelu péče (PBM)

14.30–14.45
Odpolední přestávka
Coffee break

14.45–14.55
Prezentace SCA

14.55–15.15
Pavlina Hauer
referentka pro personální a vzdělávací oblast.
Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen
spolek sdružující přes 70 organizací ve Vídni zajišťujících péči ve stacionárních zařízeních a terénních službách
Vývoj a budoucnost ošetřovatelských a pečovatelských služeb ve Vídni

15.15–15.45
Mgr. Dita Svobodová,
Elena Hlavsová, Dis.
Domov pro seniory Slunečnice, Ostrava
Mapování zátěže pečovatele
Implementace biografie do praxe

15.45–16.00
Mgr. Martina Nimrichterová
sociální pracovnice
Vojenská nemocnice Olomouc
Biografie v dlouhodobé péči o válečné veterány

16.15–16.30
Bc. Alena Bártíková
krajský koordinátor projektu pro jižní Čechy
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň

16.30–17.00
Vyhodnocení studentských prací s tématem BIOGRAFIE a psychobiografický model péče
Každá práce bude odměněna
Výzkum

Vánoční nadílka s překvapením

17.00
Závěr konference

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!