Mezivládní smlouva nezaručí, že u sousedů na lék nepřiplatíme

Minimálně 80 šilinků za každý den pobytu v nemocnici a 56 šilinků za předepsání každého léku budou muset zaplatit čeští občané cestující do Rakouska, jestliže je přepadne náhlá nemoc nebo se třeba zraní. Tohle nemilé překvapení je čeká, pokud se spolehnou na nedávné sdělení českých ministerstev zdravotnictví a sociální péče…

že na základě uzavřené mezivládní smlouvy mezi oběma zeměmi budou mít nárok být ošetřeni v Rakousku bez placení.

Náklady za poskytnutou péči si sice budou navzájem uhrazovat zdravotní pojišťovny obou zemí, ale jak našemu listu vysvětlila ředitelka odboru marketingu a komunikace Všeobecné zdravotní pojišťovny Kateřina Zamastilová, čeští občané při pobytu nebo tranzitu Rakouskem vstupují do režimu rakouských pojišťoven, stejně jako rakouští občané do režimu českých při cestě do ČR. To znamená, že Češi budou povinni hradit finanční spoluúčast za poskytnutou zdravotní péči, tedy připlácet na předepsaný recept a na hospitalizaci v nemocnici, stejně jako rakouští pojištěnci. Jde o přímé platby pacientů, které se rakouských zdravotních pojišťoven netýkají, takže je svým českým protějškům pochopitelně ani nenaúčtují.

„Česká zdravotní pojišťovna uhradí za svého pojištěnce pouze péči, kterou rakouská zdravotnická zařízení za pojištěnce vykáží a která byla rakouskou nemocenskou pokladnou uhrazena,“ řekla Zamastilová.

Navíc, kdo vyjede Rakouska a chce spoléhat na uzavřenou mezivládní dohodu, musí si na své zdravotní pojišťovně vyžádat formulář „Potvrzení o nároku na věcné dávky při přechodném pobytu v Rakousku“, který by měl odevzdat na rakouské nemocenské pokladně v místě, kde bude pobývat. „Pokud český občan vyjede k našim sousedům bez vyplněného formuláře, bude se na něj pohlížet jako na cizince z „nesmluvní“ země. V případě ambulantní péče mu bude lékař účtovat částku jako za každého jiného cizince. Česká zdravotní pojišťovna ji nemůže v plné výši proplatit,“ uvedla Zamastilová.

Opomenutí formuláře může bezesporu znamenat pro českého turistu zbytečné komplikace i nutné finanční výdaje nad rámec předepsané spoluúčasti. VZP proto doporučuje, aby čeští občané cestující do Rakouska i po 1. červenci uzavírali cestovní zdravotní připojištění, které je zbaví starostí s formulářem. Mezivládní smlouva navíc negarantuje ani přepravu nemocného pojištěnce do Česka, (totéž platí v opačném směru pro pojištěnce z Rakouska), převoz ostatků při úmrtí, komunikaci mezi zdravotnickým zařízením, pojištěncem a pojišťovnami v českém jazyce, atd.

Velký problém vidí české zdravotní pojišťovny ve finančním dopadu těchto mezivládních dohod. „Akutní péči občanům států, s nimiž máme podepsánu tuto smlouvu, budeme proplácet z peněz pro naše pojištěnce. Přitom naše zdravotní pojišťovny musí hradit péči poskytnutou na území druhého státu v cenách, které jsou tam obvyklé. Třeba v Rakousku jsou, počítány v korunách, až několikanásobně vyšší než v Česku,“ zdůraznila ředitelka VZP Jiřina Musílková s tím, že peníze navíc na tyto platby do systému nikdo nedá.

Ivana Kněžínková, Hospodářské noviny, 22.6.2001

Ohodnoťte tento článek!